Litwa słowem polskim malowana

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Litwa słowem polskim malowana”. W pierwszej części audycji z dn. 13 lipca – o „Pamiętnikach” Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Krystyna Kamińska
Litwa słowem polskim malowana

Następnie doc. dr Halina Turkiewicz opowie o przygotowanym do druku nowym zbiorku poetyckim Alicji Rybałko Przyzwyczajać się do odlotu.

Na zakończenie audycji w rubryce „Prezentujemy perełki literackie” – wiersz „Wspomnienie z Podgórnej” ze wspomnianego zbiorku.

Programy cyklu przygotowuje autorka wielu artykułów o pisarzach i poetach polskich, wykładowczyni Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego doc. dr H. Turkiewicz, prezentuje – redaktor radia „Znad Wilii” Krystyna Kamińska.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej