Litwa słowem polskim malowana (14.09.2014)

W audycji z dn. 14 września na początek - o powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego „Kunigas“. Następnie doc. dr Halina Turkiewicz przedstawi monotematyczną antologię wierszy „Przenieść Wilno do serca”. Portret miasta”. Na zakończenie audycji w rubryce prezentujemy „Perełki literackie” wiersz „Kocham Wilno” autorstwa jednego ze współautorów te wspomnianej antologii franciszkanina, rektora kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy Trockiej w Wilnie ojca Marka Dettlaffa.

zw.lt
Litwa słowem polskim malowana (14.09.2014)

Fot. Wikipedia

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej