Litwa słowem polskim malowana (13.04.2014)

W pierwszej części audycji z dn. 13 kwietnia - o ostatnim dziesięcioleciu w życiu i twórczości Juliusza Słowackiego. Następnie doc. dr Halina Turkiewicz przedstawi najnowszy zbiorek znanego wileńskiego poety Aleksandra Śnieżki. Nosi tytuł „Szukałem Cię, Jezu“. Na zakończenie audycji w rubryce „Prezentujemy perełki literackie” – wiersz tego Autora „Palmowa Niedziela” ze wspomnianego zbiorku.

zw.lt
Litwa słowem polskim malowana (13.04.2014)

Fot. Wikipedia

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej