Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Litwa słowem polskim malowana (11.05.2014)

W pierwszej części audycji z dn. 11 maja br. – krótka refleksja nad poematem Godzina myśli Juliusza Słowackiego. W drugiej częsci audycji doc. dr Halina Turkiewicz przybliży sylwetkę i twórczość wileńskiej poetki Lucyny Bukowskiej. Na zakończenie audycji w rubryce „Prezentujemy perełki literackie” – wiersz „Dwa kraje” tej Autorki ze zbiorku Okruchy liryczne.

Litwa słowem polskim malowana (11.05.2014)
Fot. Wikipedia