Litwa słowem polskim malowana (10.08.2014)

W pierwszej części audycji z dn. 10 sierpnia br. – o najobszerniejszym utworze poetyckim Józefa Ignacego Kraszewskiego, poemacie, trylogii epicznej „Anafielas”. Następnie doc. dr Halina Turkiewicz przedstawi sylwetkę i twórczość Alicji Mickielewicz, przedstawicielki młodego pokolenia wileńskich poetów polskich. Na zakończenie audycji w rubryce „Prezentujemy perełki literackie” – wiersz Alicji „Babci Genowefie” ze zbiorku poetyckiego „Jak na dłoni”.

zw.lt
Litwa słowem polskim malowana (10.08.2014)

Fot. Wikipedia

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej