Litewsko-polska wymiana sędziów

Sądy okręgowe Wilna i Gdańska wezmą udział w wymianie organizowanej przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości. Przedstawiciele sądów wypróbują jeden z najnowszych sposobów współpracy prawnej - pracując w sądzie sąsiedniego państwa będą dzielili się doświadczeniem i rozwiązywali problemy międzynarodowej współpracy prawnej.

zw.lt
Litewsko-polska wymiana sędziów

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Sędziowie z Gdańska przyjadą do Wilna w październiku, sędziowie z Wilna zaś udadzą się do Polski w listopadzie. Biorący udział w programie sędziowie będą mogli poznać codzienną pracę kolegów z innego kraju, złożą wizyty w różnych instytucjach praworządności i poznają mechanizm prawny odwiedzanego kraju.

„Nasz sąd współpracuje z Sądem Okręgowym w Gdańsku już od dwóch lat. Mamy nadzieję, że sędziowie z Polski skorzystają z doświadczenia zgromadzonego przez wileńskich sędziów, a nasi sędziowie przywiozą z Gdańska nowy wgląd na sprawy, który pomoże w rozwiązywaniu zarówno krajowych, jak i międzynarodowych kwestii prawnych” – mówi przewodniczący Wileńskiego Sądu Okręgowego Vytautas Zelianka.

Podczas wizyt specjaliści będą mówili o zmianach w systemach prawnych, organizacji i optymizacji pracy, współpracy w ramach Unii Europejskiej.

PODCASTY I GALERIE