Litewskie aspekty twórczości Juliusza Słowackiego

Cykl audycji „Litwa słowem polskim malowana” ma na celu przybliżenie szerokim kręgom odbiorców tej części literatury i kultury polskiej, która od najdawniejszych czasów była i jest ściśle związana z literaturą i kulturą litewską, tym bardziej, że w tej dziedzinie są dość istotne luki.

Krystyna Kamińska
Litewskie aspekty twórczości Juliusza Słowackiego

Fot. Wikipedia

Nie było dotychczas na Litwie audycji, które by w popularny, dostępny sposób promowały litewsko – polskie więzi literacko – kulturowe, zachęcały do poznawania wspólnego dziedzictwa. Niniejszym to czynimy.

Programy przygotowuje autorka wielu artykułów o pisarzach i poetach polskich, wykładowczyni Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego doc. dr Halina Turkiewicz, prezentuje zaś – redaktor radia „Znad Wilii” Krystyna Kamińska.

W pierwszej części programu z dn. 9 lutego br. – litewskie aspekty twórczości Juliusza Słowackiego. W drugiej – doc. dr H. Turkiewicz rozpocznie przegląd wydanych w ostatnich latach tomików poetyckich autorstwa polskich twórców na Litwie. Na zakończenie natomiast w rubryce prezentujemy perełki literackie – wiersz Jeleny Garliauskienė z trójęzycznej antologii poetyckiej Susitikimai. Cустрэчы. Spotkania.

Audycje emitowane są w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca tuż po godz. 12.

Zapraszamy do odsłuchania dzisiejszej audycji:

Litwa słowem polskim malowana

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej