Litewski urząd po raz kolejny zaakceptował ”W”

Obywatelka Litwy oraz małżonka obywatela Belgii Miglė Vantens swoimi staraniami udowodniła, że zapis litery ''W'' w akcie zawarcia związku małżeńskiego jest możliwy.

BNS
Litewski urząd po raz kolejny zaakceptował ”W”

Fot. pixabay.com

Kierowniczka  Działu Metrykacji Cywilnej Ilona Jurgutienė poinformowała agencję BNS, że przyjęte w lutym postanowienie sądu nie było zaskarżone, w marcu do aktu zawarcia małżeństwa wpisano nazwisko ”Wantens”.

To drugi przypadek w Wilnie, kiedy obywatelce Litwy do aktu zawarcia związku małżeńskiego wpisano literkę ”w”. Pierwszy przypadek miał miejsce w lipcu ub. roku, wówczas dzielnicowy Sąd m. Wilno w swoim orzeczeniu anulował decyzję Urzędu Stanu Cywilnego i zobowiązał Urząd do zmiany nazwiska wnioskodawczyni (obywatelka Litwy, małżonka obywatela Belgii – przyp. red.) na „Pauwels” oraz wydania nowego aktu ślubu.  Obecnie kobieta domaga się w sądzie, by w paszporcie jej nazwisko było zapisane zgodnie z oryginałem.

Po 11 latach – przymusowa zmiana nazwiska

Dzisiaj Sąd dzielnicowy m. Wilno rozpocznie rozpatrywanie skargi obywatelki RL – Mlagožaty Runevič – Wardyn, małżonki obywatela RP. Kobieta domaga się, by w akcie urodzenie syna wpisano literę ”W” – Wardyn.

PODCASTY I GALERIE