Litewski MSZ zezwolił swoim pracownikom na oryginalną pisownią nazwisk

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RL wyszło naprzeciw oczekiwaniom swoich pracowników. Urzędnicy resortu maile robocze mogą tworzyć zgodnie z oryginalną pisownią imion i nazwisk.

zw.lt
Litewski MSZ zezwolił swoim pracownikom na oryginalną pisownią nazwisk

,,W Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracują obywatele Litwy różnych narodowości. Moja asystentka (imię i nazwisko znane redakcji) jest Polką i adres mailowy ma zapisany po polsku. Urzędniczki, które wyszły za mąż za obcokrajowców również” – w rozmowie z zw.lt powiedział szef resortu Linas Linkevičius. Dodał, że ministerstwo od kilku lat posiada polską wersją strony internetowej. W ten sposób chce dotrzeć do wszystkich oraz tym samym wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mniejszościom narodowym zamieszkującym Litwę.

Linkevičius od dawna jest orędownikiem oryginalnej pisowni imion i nazwisk. „Należy pójść na cmentarz na Rossie, gdzie na nagrobku Basanavičiusa jest literka „w”. Tu nie chodzi o relacje z Polską czy z polską mniejszością na Litwie, tu chodzi o cywilizowane podejście” –mówił wielokrotnie szef litewskiej dyplomacji.

PODCASTY I GALERIE