Litewska Wikipedia wypełniona 234 hasłami o Polsce

Konkurs zorganizowany przez Ambasadę RP w Wilnie oraz portal DELFI na najlepsze wpisy o Polsce w litewskiej Wikipedii został rozstrzygnięty. Uczestnicy konkursu najwięcej napisali o polskich osobistościach, ważnych polskich instytucjach, udziale Polski w inicjatywach międzynarodowych.

zw.lt
Litewska Wikipedia wypełniona 234 hasłami o Polsce

Fot. FB/Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Litwa

Pierwsze miejsca zajęli Katarzyna Kuckiewicz (kategoria rocznicowa) i Simonas Saarmann (kategoria ogólna), drugie miejsce przypadło Violecie Tymul (kategoria rocznicowa) i Katarzynie Kuckiewicz (kategoria ogólna), trzecie – Tadeuszowi Fedorowiczowi (kategoria rocznicowa ) i Ryszardowi Sylobrytowi (kategoria ogólna).

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria dotyczyła trzech ważnych rocznic hucznie obchodzonych w Polsce w roku 2014 – 25. rocznicy wolności, 15. Rocznicy wstąpienia do NATO oraz 10. rocznicy wstąpienia do UE. Druga kategoria – ogólna, na najlepszy artykuł, czy też największą ilość artykułów związanych z Polską, opublikowanych na litewskich stronach Wikipedii.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzyć lub uzupełnić albo też przetłumaczyć na język litewski artykuły dotyczące Polski. Hasła zgłaszane do konkursu musiały być bezpośrednio związane z Polską, np. dotyczyć znanych Polaków, polskiej kultury, nauki, tradycji, historii etc.

Jak komentują organizatorzy, cel konkursu został w pełni zrealizowany – uczestnicy wprowadzili 234 nowych haseł. Artykuły napisane przez uczestników konkursu odnosiły się przede wszystkim do polskich osobistości, ważnych polskich instytucji (uniwersytety, muzea i inne), udziału Polski w międzynarodowych organizacjach oraz inicjatywach.

Zwycięzcy w obu kategoriach wygrali podwójne wycieczki do wybranego przez nich miasta w Polsce, za zajęcie drugiego miejsca przyznaliśmy tablety, zaś laureaci trzeciego miejsca otrzymają książki, płyty oraz gadżety przygotowane przez ambasadę.

PODCASTY I GALERIE