Litewska Młodzież Liberalna chce obniżenia cenzusu wiekowego w wyborach sejmowych

We wtorek, 2 czerwca przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej Viktoras Pranckietis spotkał się z przedstawicielami Litewskiej Młodzieży Liberalnej, między innymi z koordynatorem do spraw politycznych i edukacyjnych LLJ (Lietuvos liberalus jaunimas) Danielem Ilkiewiczem.

Dorota Sokolovska
Litewska Młodzież Liberalna chce obniżenia cenzusu wiekowego w wyborach sejmowych

Fot. LLJ

Przedstawiciele organizacji zwrócili się do członków parlamentu z propozycją obniżenia cenzusu wiekowego w wyborach sejmowych z 25 do 21 roku życia. Viktoras Pranckietis uważa, iż “w Sejmie młodzież mają reprezentować ci, którzy kierują się doświadczeniem, lecz nie przeszłością”. Projekt nowelizacji ustawy będzie rozpatrzony na sali sejmowej.

Według 56 artykułu Konstytucji Republiki Litewskiej na członka Sejmu mogą kandydować osoby, którzy w dniu wyborów mają minimum 25 lat, jednak Kodeks wyborczy Unii Europejskiej stanowi, że członkami Parlamentu Europejskiego mogą zostać już osiemnastolatki. Ustawa o wyborach do Parlamentu Europejskiego na Litwie pozwala zaś o daną pozycję ubiegać się osobom, nie młodszym niż 21 lat. Między innymi w 2018 roku cenzus wiekowy w wyborach samorządowych został zmniejszony do 18 lat.

Daniel Ilkiewicz zaznacza, iż w litewskiej Konstytucji nie ma określonego dokładnego wieku, od którego osoba może zostać ministrem bądź premierem państwa. Oznacza to, że prawo litewskie nie zabroniło by osobie osiemnastoletniej zostać na przykład ministrem.

Różnica między cenzusem wiekowym w wyborach samorządowych bądź tych do Parlamentu Europejskiego a cenzusem, ustanowionym w wyborach parlamentarnych, jest nieproporcjonalnie duża – uważa D. Ilkiewicz

Doświadczenie innych państw europejskich wskazuje na przeciwną tendencję – aż w 16 państwach członkowskich kandydaci do parlamentu narodowego muszą mieć zaledwie 18 lat. W 7 państwach UE cenzus wiekowy waha się od 20 do 21 roku życia, w Rumunii zaś wynosi 23 lata. Litwa razem z Włochami, Grecją i Cypru ma wprowadzone ograniczenie od 25 lat.

Parlament narodowy, mający na celu stosowną reprezentację wszystkich grup demograficznych, ma za zadanie zwrócić uwagę na to, iż na dany moment młodzież do 25 roku życia swego przedstawiciela w Sejmie nie ma. Obniżenie istniejącego cenzusu wiekowego w wyborach sejmowych pomoże rozwiązać problem reprezentacji młodych osób, a także otworzy możliwość na sali sejmowej rozpatrywać pytania, związane z polityką młodzieżową.

PODCASTY I GALERIE