Litewscy intelektualiści bronią litery W

Grupa litewskich historyków, pisarzy, dziennikarzy i działaczy społecznych wystosowała list otwarty do prezydent, Sejmu, rządu, Komisji Języka Litewskiego oraz mediów, nawołując do jak najszybszego uprawomocnienia oryginalnej pisowni nazwisk z użyciem liter łacińskiego alfabetu Q, X i W.

zw.lt
Litewscy intelektualiści bronią litery W

Fot. BNS/Irmantas Gelūnas

„Zwracamy się do Państwa prosząc, abyście zgodnie z posiadaną kompetencją zakończyli trwające ponad dwadzieścia pięć lat drwiny z obywateli naszego państwa i zatwierdzili w końcu cywilizowany tryb pisowni nazwisk w użyciem liter alfabetu łacińskiego Q, X i W w tych przypadkach, kiedy z powodu pochodzenia, przodków historycznych czy statusu rodzinnego, uzasadnionych w pierwotnych dokumentach tożsamości (wydanym akcie urodzenia czy ślubu, a w ustawowo dopuszczalnych przypadkach paszporcie innego państwa), te litery są konieczne w pisowni ich imion i nazwisk” – czytamy w liście, który podpisali między innymi pisarka Kristina Sabaliauskaitė, historycy Alfredas Bumblauskas i Alvydas Nikžentaitis, językoznawcy Loreta Vaicekauskienė i Antanas Smetona, reżyserka Dalia Ibelhauptaitė, rajdowiec Benediktas Vanagas i wielu innych.

„Prosimy o uwzględnienie nie pseudolitewskiej demagogii, opartej na emocjach i zakazach, która prowadzi nasze społeczeństwo do rozbicia i oczywistej dyskryminacji części obywateli, powstającej z powodu niektórych słabo poinformowanych, lecz bezsasadnie uzurpujących „głos narodu, litewskości i społeczeństwa” osób, tylko konkretnych faktów z historii piśmiennictwa i prawa litewskiego oraz współczesnej rzeczywistości społecznej i prawnej” – apelują autorzy listu.

Intelektualiści przypominają między innymi, że litera W była używana w języku litewskim od początków piśmiennictwa w języku litewskim – występuje w dziełach Martynasa Mažvydasa, Mikalojusa Daukšy, Kristijonasa Donelaitisa. Jak dodają, oryginalna pisownia nazwisk obowiązywała w ciągu całego wieku XX oraz w okresie pierwszej niepodległości Republiki Litewskiej – widnieje między innymi na Akcie Niepodległości 16 lutego w nazwisku Stanisława Narutowicza.

Zwracają uwagę, że prawo do nazwiska jest fundamentalnym prawem człowieka, a problem ten dotyczy coraz większej liczby mieszkańców Litwy – nie tylko przedstawicieli mniejszości narodowych, lecz także rodzin mieszanych.

Autorzy listu zauważają, że uprawomocnienie oryginalnej pisowni nie nazwisk w żaden sposób nie dyskryminuje jej przeciwników ani nie narusza ich praw, natomiast takie rozwiązanie „zagwarantowałoby większe bezpieczeństwo prawne, a jednocześnie większe zaufanie wobec swojego państwa, które szanuje tożsamość człowieka i jednoczy, a nie rozbija społeczeństwo, dla tych ludzi, którzy dzisiaj bronią swojej godności i jednego z najważniejszych niematerialnych praw osobistych”.

PODCASTY I GALERIE