List otwarty grona pedagogicznego i Rady Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela

Grono pedagogiczne i Rada Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela wystosowały list otwarty. Poniżej prezentujemy treść listu w całości.

zw.lt
List otwarty grona pedagogicznego i Rady Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela

Edyta Zubel/ Fot. Joanna Bożerodska

Przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego to nie lada wyzwanie dla każdej społeczności szkolnej. Związane to jest zazwyczaj z ogarnięciem wszelakich nowości, a szczególnie dla społeczności szkolnej, która ma zmienić miejsce swego rezydowania. Dlatego administracja, grono pedagogiczne oraz rodzice szkoły Śr.im. J.Lelewela mieli niełatwe zadanie, by podjąć właściwą decyzję odnośnie miejsca rozpoczęcia pracy w nowym roku szkolnym w związku z zaistniałą sytuacją, dotyczącą renowacji szkoły przy ulicy Minties 3.

Przewidywany harmonogram prac remontowych zakładał, że wykonawca zrealizuje cały etap prac wewnętrznych do rozpoczęcia roku szkolnego i mimo tego, iż różne firmy budowlane uwijają się jak w ukropie, terminów dotrzymać się nie udało. A jako że jednym z najważniejszych obowiązków administracji i nauczycieli szkoły jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole, postanowiliśmy odroczyć w czasie przeprowadzkę do nowej siedziby szkoły do momentu ukończenia remontu wewnętrznego placówki.

Naszym priorytetem zawsze było, jest i będzie dążenie do stworzenia dzieciom należytych warunków do nauki, zabawy i wypoczynku w przyjaznej atmosferze. Społeczność szkolna jest pewna, że nowa siedziba szkoły będzie w stanie to wszystko zapewnić, ale tuż z momentem zakończenia prac budowlanych. Cieszymy się z faktu, że budynek przy ulicy Minties został poddany całkowitej modernizacji. Prace objęły renowację, termomodernizację, kompleksowy remont pomieszczeń i adaptację pracowni do nowych potrzeb szkoły, która, jak wiadomo, ubiega się o akredytacje szkoły o profilu inżynieryjnym.

A więc, szkoła będzie nie tylko dorównywać w pełni standardom europejskim, ale i spełniać nasze wymagania specjalistyczne. Ale żebyśmy mogli realizować rzetelnie jedno z podstawowych naszych zadań- troska i opieka względem dzieci, co jest związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i mają na uwadze dobro dziecka w obecnej chwili, postanowiliśmy realizować zajęcia dydaktyczne dzieci w Szkole Średniej im. J. Lelewela przy ulicy Antakalnio 33, a proces edukacyjny klas 3-4 będzie się odbywał w drugą zmianę. Jesteśmy pewni, że nie będziemy się czuli osamotnieni w tej misji zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i dlatego liczymy, że spotkamy się ze zrozumieniem nie tylko całej społeczności szkoły, a szczególnie naszych wiernych oddanych rodziców, ale znajdziemy też wsparcie władz w tym wspólnym obowiązku troski o nasze dzieci.

Odwołując się do słów Stefana Wyszyńskiego „Nie to jest ważne, by krytykować przeszłość, lecz aby swój własny wysiłek włożyć w lepszą przyszłość” apelujemy do naszych rodziców, przyjaciół, sympatyków oraz władz miasta o zrozumienie, wspólny wysiłek na rzecz lepszej przyszłości naszych dzieci i chcemy zapewnić, że tradycje historycznej Piątki będą kontynuowane i pielęgnowane z należytym szacunkiem. A naszych uczni wraz z rodzicami chcemy zaprosić na uroczystą inaugurację nowego roku szkolnego, która odbędzie się w szkole J. Lelewela przy ulicy Antakalnio 33 o godzinie 9.

Grono Pedagogiczne i Rada Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela

PODCASTY I GALERIE