LIST OTWARTY do Redakcji ,,Kuriera Wileńskiego”

Publikujemy list otwarty do redakcji „Kuriera Wileńskiego” nadesłany przez Dariusza Lewickiego.

zw.lt
LIST OTWARTY do Redakcji ,,Kuriera Wileńskiego”

Fot. Joanna Bożerodska

Szanowni Państwo,

   zwracam się z uprzejmą prośbą o publiczne ujawnienie liczby nadesłanych kuponów na każdego kandydata plebiscytu ,,Polak Roku 2019” i punktacji Kapituły przyznanej każdemu uczestnikowi konkursu. Prośbę swą uzasadniam następująco: od 2015 r. w prasie i portalach informacyjnych podawana do publicznej wiadomości jest tylko ogólna liczba nadesłanych kuponów, czasami otrzymana liczba kuponów zwycięzcy. Społeczeństwo powinno otrzymać informację o tym, na jakim miejscu uplasowali się laureaci i jaka jest różnica między głosowaniem Jury a Czytelnikami ,,Kuriera Wileńskiego”. Osobiście pragnę widzieć przejrzystość w głosowaniu.

   Ponadto zachęcam organizatorów plebiscytu po wytypowaniu kandydatów do zaszczytnego tytułu ,,Polak Roku” bez wahania przedstawić Czytelnikom ,,Kuriera Wileńskiego” maksymalną informację o rocznych osiągnięciach każdego laureata. Sądzę, że przemyślenia i refleksje kandydatów, zamieszczane w gazecie w końcu roku – to piękna tradycja, jednak mało skuteczna. Kandydat nie ma możliwości zaprezentowania swoich dokonań i planów w trakcie głosowania Czytelników.

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Łączę wyrazy szacunku,

Dariusz Lewicki,

laureat plebiscytu ,,Polak Roku 2019”

członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą

PODCASTY I GALERIE