List Agaty Kornhauser-Dudy z okazji nadania Auli Głównej Narodowego Instytutu Raka w Wilnie imienia Profesora Kazimierza Pelczara

Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta RP z okazji nadania imienia Auli Głównej Narodowego Instytutu Raka w Wilnie skierowała list do uczestników uroczystości.

zw.lt
List Agaty Kornhauser-Dudy z okazji nadania Auli Głównej Narodowego Instytutu Raka w Wilnie imienia Profesora Kazimierza Pelczara

Fot. Roman Niedźwiecki

„Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość nadania imienia Profesora Kazimierza Pelczara Auli Głównej  Narodowego Instytutu Raka w Wilnie.  Ogromnie żałuję, że ze względu na sytuację epidemiologiczną nie mogę osobiście wziąć udziału w tym ważnym wydarzeniu.

Postać Profesora Kazimierza Pelczara jest  w moim kraju powszechnie znana, odegrał on kluczową rolę  w rozwoju onkologii przed wojną. Jego owocną pracę nad zwalczaniem raka przerwała egzekucja, a jego prochy spoczywają na podwileńskich Ponarach. Kazimierz Pelczar był założycielem pierwszego centrum onkologii – Miejskiego Zakładu Badawczo-Leczniczego Wileńskiego Komitetu do Zwalczania Raka, do którego tradycji wprost nawiązuje Państwa Instytut.

Jak widać mamy wspaniałą wspólną historię kształtowania i rozwoju nauk medycznych, szczególnie z zakresu onkologii. Jestem pewna, że nasze dalsze wysiłki i współpraca w zakresie badań nad leczeniem chorób nowotworowych przyniosą same korzyści dla stosunków dwustronnych i pogłębią naturalną przyjaźń między Litwinami i Polakami. Ta współpraca jest  szczególnie ważna dla mnie osobiście, gdyż jestem Ambasadorką  Walki z Rakiem Piersi w Polsce.

Wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że dobre i gruntowne wykształcenie jest najlepszą inwestycją w przyszłość i rozwój każdego kraju. Cieszę się zatem bardzo, że dzięki niedawnemu odnowieniu polsko-litewskiej umowy
o wzajemnym uznawaniu dokumentów, m.in. uprawniających do podejmowania studiów oraz uznawaniu tytułów zawodowych i stopni naukowych, pogłębi się i zacieśni dalsza współpraca badawcza i naukowa między Litwą i Polską.

Dyrektorowi, wszystkim pracownikom Narodowego Instytutu Raka oraz studentom życzę, aby mogli Państwo z powodzeniem realizować swoje naukowe powołanie” – napisała Agata Kornhauser-Duda.

https://zw.lt/wp-admin/post.php?post=449550&action=edit
PODCASTY I GALERIE