Liroy: Jakie działania podjął Ambasador RP w sprawie polskiej szkoły?

Zwolennik legalizacji marihuany, znany polski raper oraz poseł na Sejm RP Paweł Liroy-Marzec wystosował pismo do ministra spraw zagranicznych RP, w którym żąda wyjaśnień odnośnie sytuacji Polaków na Litwie.

zw.lt
Liroy: Jakie działania podjął Ambasador RP w sprawie polskiej szkoły?

Fot. Wikipedia

Zamieszczamy tekst interpelacji w całości:

Szanowny Panie Ministrze,

w ostatnich tygodniach zwracają się do mnie liczni nasi rodacy zamieszkujący na Litwie. Oprócz znanych od lat problemów m. in. z pisownią nazwisk, pojawiają się ciągle nowe, związane przede wszystkim z utrudnianiem przez władze litewskie funkcjonowania polskich szkół.

Wobec powyższego, pragnę zapytać:

– Jakie działania podjął Ambasador RP na Litwie w sprawie polskiej szkoły im. Lelewela w Wilnie i czy minister ocenia te działania jako wystarczające i adekwatne do sytuacji?

– Jak wyglądała pomoc Państwa Polskiego a w szczególności MSZ dla polskiej szkoły im. Lelewela w Wilnie od 2006 do 2016? Proszę o uwzględnienie każdego roku osobno.

– Jak wyglądała pomoc Państwa Polskiego a w szczególności MSZ dla polskiej szkoły im. Lelewela w Wilnie od 2006 do 2016? Proszę o uwzględnienie każdego roku osobno.

– Jakie działania podejmuje polska dyplomacja na Litwie, w strukturach UE, w organizacjach europejskich i ogólnoświatowych, w NATO aby zakończyć dyskryminację mniejszości polskiej na Litwie?

Z poważaniem,

Piotr Liroy-Marzec

PODCASTY I GALERIE