Linkevičius w Solecznikach: Musimy z szacunkiem traktować naszych obywateli każdej narodowości

Minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius odwiedził rejon solecznicki, gdzie spotkał się ze samorządowcami, społecznościami szkolnymi, przedsiębiorcami. Oficjalnie celem wizyty było złożenie życzeń mieszkańcom Solecznik z okazji 100-lecia odzyskania przez Litwę niepodległości, ale w trakcie spotkań zostały poruszone tematy gospodarcze, mniejszości narodowych oraz międzynarodowe.

zw.lt

„Chcieliśmy się dowiedzieć, jakie są oczekiwania samorządu. Dowiedzieć się, jakie są problemy. Z tego co zorientowałem się, to są problemy z miejscami pracy, z inwestycjami. Poruszyliśmy też kwestie oświatowe, które być może niekoniecznie są w naszej kompetencji, ale z pewnością przekażę informację kolegom w rządzie. Na tym powinno zależeć nam wszystkim. W ramach swej pracy zajmuje się problemami Litwinów mieszkających poza granicami kraju i to w pewnym sensie są kwestie dotyczące mniejszości narodowych. Tu w Solecznikach (Polacy -przyp.red.) jest wspólnota, która ma swoje tradycje oraz oczekiwania i musimy ją wysłuchać” – powiedział zw.lt Linas Linkevičius, który spotkał się z merem rejonu Zdzisławem Palewiczem oraz samorządowcami.

„Musimy z szacunkiem traktować naszych obywateli i nieważne jakiej są narodowości. Musimy rozwiązywać ich problemy. Kiedy podobne problemy są rozwiązywane w innych krajach, to nam również lżej ich rozwiązywać” – podkreślił szef litewskiej dyplomacji.

Palewicz: Chcemy zmienić wizerunek rejonu

Zdzisław Palewicz cieszy się, że w ciągu ostatnich dwóch lat Soleczniki są często odwiedzane przez przedstawicieli władz centralnych. „To jest już 9 minister, który przyjechał do rejonu solecznickiego. Rozmowy są rzeczowe. Naszym podstawowym celem jest przekazanie obiektywnej informacji o naszej sytuacji i rejonie. Nie ukrywam, że chcemy zmienić wizerunek rejonu. Rejon się zmienia, dużo robimy, ale niektórzy politycy chcą widzieć to inaczej. Dlatego takie przyjazdy są bardzo ważne” – powiedział zw.lt mer rejonu.

„Takie wizyty służą polepszeniu naszej sytuacji, żeby ludzie wiedzieli, iż rejon solecznicki jest rejonem przyjaznym, że tutaj mieszkają pracowici ludzie. Rejon jest wielonarodowy i wielojęzyczny. I trzeba mieć świadomość, że to jest wielkie bogactwo tego kraju” – dodał Palewicz.

Montvydaitė: Inne rejony mogą brać przykład z Solecznik

Razem z ministrem do solecznik przyjechała również dyrektorka Departamentu Mniejszości Narodowych przy rządzie RL Vida Montvydaitė. „Bardzo się cieszę, że odbywają się takie wizyty” – powiedziała w rozmowie zw.lt Montvydaitė, ponieważ można lepiej zapoznać się z sytuacją mniejszości narodowych. Szefowa instytucji podkreśliła, że młodzież w Solecznikach bardzo ciekawi się Litwą i chętnie uczestniczy w projektach i inicjatywach Departamentu. „Inne rejony mogą brać przykład z Solecznik” – dodała.

„Jednym z naszych priorytetów jest praca z młodzieżą. Aktualną kwestią dla wszystkich wspólnot czy diaspor na Litwie, jak wciągnąć młodzież do swej działalności. To jest ważne w wieku współczesnych technologii, kiedy młodzież spędza dużo czasu w internecie i rzadko się spotyka w rzeczywistości. Dlatego zastanawiamy się nad tym, jak przekazać im tradycje i obyczaje” – wytłumaczyła Montvydaitė. Dodając, iż „Naszym priorytetem jest również południowo-wschodnia Litwa”. Departament jest zainteresowany, aby poszczególne wspólnoty narodowe współpracowały ze sobą i w ten sposób poznawały się nawzajem.

Dyrektorka Deprtamentu powiedziała, że wazna kwestia jest przyjęcie Ustawy o mniejszościach narodowych.

„Obecnie w Sejmie są zarejestrowane cztery projekty, które w znaczny sposób różnią się między sobą. W tej kwestii decyzję podnoszą posłowie. W ciągu ostatnich 30-lat (od przyjęcia Ustawy o mniejszościach narodowych) sytuacja zmieniła się, pojawiły się nowe wspólnoty narodowościowe, które również nazywają siebie mniejszościami narodowymi. Dlatego sądzę oni również muszą uczestniczyć w dyskusji” – wyjaśniła swój pogląd Montvydaitė.

Spotkania w szkołach

Po spotkaniu z samorządowcami minister odwiedził Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, którego uczniowie zdaniem ministra „dobrze i mądrze rozmawiają po litewsku”.

„Wspólnie z merem i radnymi zobaczyliśmy piękny film o waszym rejonie. Oczywiście, o tym że rejon jest piękny, wiemy nie z filmu” – powiedział podczas spotkania ze społecznością szkolną minister.

Linkevičius zaznaczył, że minister spraw zagranicznych nie bywa zbyt często w rejonie solecznickim. „Jednak nam bardzo zależy na naszych więziach międzynarodowych. Chcemy, aby wasz rejon przyciągał więcej inwestycji. Zastanawiamy się nad tym na szczeblu rządowym i prowadzimy rozmowy z samorządem. (…) Znając o waszych związkach z innymi krajami, zwłaszcza z Polską, to bardzo się cieszymy z ocieplenia stosunków. Teraz mamy bardzo konstruktywne kontakty” – dodał szef litewskiej dyplomacji.
Minister odwiedził również litewskie Gimnazjum im. 1000-lecia Litwy.

Linkevičius: Pogorszenie było czymś nienaturalnym

Minister nie ukrywał, że wizyta w rejonie solecznickim ma bezpośredni wpływ na relacje z Warszawą.

„W szkole zadano mi pytanie, skąd się wzięło takie gwałtowne polepszenie stosunków z Polską. Odpowiedziałem, że samo pogorszenie było czymś nienaturalnym. Więc czymś naturalnym jest to, że mamy dobre relacje. Jesteśmy sojusznikami, jesteśmy członkami UE i NATO, jesteśmy sąsiadami i partnerami strategicznymi w dziedzinie obrony, bezpieczeństwa, energetyki i transportu. Byłoby błędem niewykorzystanie tych czynników” – powiedział zw.lt Linkevičius.

Szef litewskiej dyplomacji, w ramach wizyty, odwiedził również miejscowych przedsiębiorców mi.n. spółki „Evaldo daržovės“ i „Actas“.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej