Linkevičius spotkał się ze wspólnotą tatarską

Minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius spotkał się ze społecznościami tatarskimi wsi Sorok Tatary i Niemież. "Tatarzy to jeden z najstarszych narodów Litwy, który zachował tradycje, obyczaje i tak pięknie żyje. Dziękuję wam wszystkim i waszym praojcom za tę wierność państwu litewskiemu. To wielka rzecz - mamy inne korzenie, inne religie, a potrafimy przez wieki współżyć tak zgodnie" - mówił szef litewskiej dyplomacji do przedstawicieli społeczności tatarskiej. W spotkaniu wziął udział między innymi Adas Jakubauskas, prezes Związku Wspólnot Tatarów Litwy. Tatarzy mieszkają na Litwie od 600 lat, zostali sprowadzeni do naszego kraju przez Wielkiego Księcia Witolda. Obecnie naród ten liczy na Litwie około 4000 osób.

zw.lt
Linkevičius spotkał się ze wspólnotą tatarską

Fot. Roman Niedźwiecki

PODCASTY I GALERIE