Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Liliana Narkowicz wyróżniona odznaką honorową

We czwartek (7 marca) Ambasador RP Urszula Doroszewska wręczyła Lilianie Narkowicz odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Glińskiego za zasługi na rzecz promocji i pielęgnowania kultury polskiej oraz tradycji narodowych na Litwie.

Liliana Narkowicz jest doktorem nauk humanistycznych, historykiem, publicystką, dziennikarką, autorką wielu publikacji poświęconych m.in. historii Wilna i Wileńszczyzny.

Zajmuje się biografistyką i życiem z pogranicza społeczno-kulturalno-literackiego Wileńszczyzny w międzywojniu. Bada dzieje rodów ziemiańskich, dworów oraz gromadzonych tam zbiorów.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – polskie odznaczenie ministerialne przyznawane osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!