Likwidacja starostw niezgodna z prawem

Okręgowy Sąd Administracyjny wydał wyrok na mocy którego likwidacja starostw jest niezgodna z prawem. Rada samorządu wileńskiego może się odwołać od wyroku do Najwyższego Sądu Administracyjnego.

BNS
Likwidacja starostw niezgodna z prawem

Fot. BFL/Tomas Lukšys

W swojej skardze, przedstawiciel rządu na okręg wileński Audrius Skaistis powoływał się na decyzję Rady samorządu wileńskiego, zgodnie z którą miało być zlikwidowanych 16 z 21 starostw, a w ich miejscu miałoby powstać 11 biur.

Zgodnie z wyrokiem, Rada przyjmując decyzję w sprawie likwidacji starostw: Antokol, Justyniszki, Fabianiszki, Leszczyniaki, Nowe Miasto, Poszyłajcie, Zameczek, Rossa, Starówka, Szeszkinie, Sznipiszki, Wilcza Łapa, Wirszuliszki, Żyrmuny i Zwierzyniec – złamała podstawowe normy proceduralne, czyli nie uwzględniła opinii publicznej oraz innych aktów prawnych.

Decyzją Rady, podjętą w grudniu w Wilnie od marca miało działać 11 biur i 5 starostw, które miałyby być zachowane tylko w odległych miejscowościach, takich jak Nowa Wilejeka czy Grzegorzewo.

PODCASTY I GALERIE