Marcin Łapczyński: Moje Wilno to…

Każdy chyba postrzega Wilno przez pryzmat własnych doświadczeń, wspomnień, nastrojów. O szczególnym miejscu w Wilnie w kolejnej części projektu "Moje Wilno to..." opowiada dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński. Choć nie jest rodowitym wilnianinem, jest z tym miastem blisko związany. Ciągle odkrywa Wilno, a dzisiaj opowie o miejscu, gdzie aleja Giedymina przecina się z ulicą Jakszto i Stulginskio. Miejsce to w niezwykły sposób pokazuje cztery epoki w historii miasta. W projekcie "Moje Wilno to..." wilnianie różnych narodowości pokazują nam swoje miasto - jeden ulubiony zakątek, który sprawia, że przyjaźń ze stolicą jest tak bliska, osobista i nieoczywista.

zw.lt
Marcin Łapczyński: Moje Wilno to…

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

PODCASTY I GALERIE