Lachowicz: Chcemy zbudować Most Miłosierdzia pomiędzy Wilnem i Krakowem

„A zaufawszy Bogu pragniemy jako Polacy i Litwini odnaleźć w orędziu Miłosierdzia Bożego twórczą odpowiedź na problemy współczesnego człowieka, Kościoła i świata, przekazując z Krakowa i z Wilna, Europie i współczesnemu światu, że to właśnie orędzie oMiłosierdziu Bożym jest najlepszym kodeksem etycznym”- w sobotę w wileńskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia została odczytana deklaracja inicjująca działania Polaków i Litwinów na rzecz szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego i budowania mostu braterstwa pomiędzy obu narodami.

zw.lt

W sobotę wieczorem o godz. 20.00 czasu polskiego deklaracja została odczytana również w Krakowie, w kościele pw. Miłosierdzia Bożego.

„Pragniemy jako Polacy i Litwini odnaleźć w orędziu Miłosierdzia Bożego twórczą odpowiedź na problemy współczesnego człowieka, Kościoła i świata, przekazując z Krakowa i z Wilna, Europie i współczesnemu światu, że to właśnie orędzie o Miłosierdziu Bożym jest najlepszym kodeksem etyczny” – czytamy w deklaracji.

W deklaracji odnotowuje się, że jej inicjatorzy, a także osoby prawne i fizyczne, które się do niej dołączą, pragną „odnaleźć drogi do siebie nawzajem, drogi które te dwa najbardziej katolickie narody Europy: Polaków i Litwinów poprowadzą wreszcie do braterskiej akceptacji, zaufania, wzajemnego zrozumienia i pozwolą nam spotkać się we wspólnych, skutecznych działaniach”.

„Chcemy zbudować Most Miłosierdzia pomiędzy Wilnem i Krakowem, pomiędzy Litwinami i Polakami” – powiedziała Krystyna Lachowicz, pomysłodawczyni tej inicjatywy, prezes polskiej Fundacji Christiani, która w sobotę w Wilnie odczytała deklarację.

Zdaniem Lachowicz „jest wciąż nie wykorzystany wspaniały potencjał kultu Miłosierdzia Bożego do budowania relacji między naszymi narodami”. Zaznacza, że w Polsce i na Litwie „jest wiele osób, środowisk, które są zmęczone obecnym stanem wzajemnych relacji Polaków i Litwinów opartych na nieufności, które chcą budować nową rzeczywistość współpracy w oparciu o braterstwo i przyjaźń”.

Krystyna Lachowicz poinformowała, że w ramach zainicjowanego projektu będą się odbywały dyskusje i spotkania, a także inne działania. „Tworzymy przestrzeń dla różnorodnych inicjatyw, aktywności społecznej, naukowej, kulturalnej” – powiedziała.
Deklaracja została ogłoszona z inicjatywy Fundacji Christiani. Wsparły ją Towarzystwo Pracy i Solidarności Chrześcijańskiej Ecce Homo, Fundacja Wolność i Demokracja oraz Radio Znad Wilii.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej