Laboratorium piśmienności medialnej: Spotkanie z polskimi szkołami

W ramach projektu „Laboratorium piśmienności medialnej" w Centrum Studiów Europy Wschodniej we czwartek odbyło się spotkanie z przedstawicielami polskich szkół.

zw.lt
Laboratorium piśmienności medialnej: Spotkanie z polskimi szkołami

Podczas spotkania przedstawiciele Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli, Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie  oraz Szkoły Podstawowej w Zujunach mieli okazję zapoznać się z projektem „Laboratorium piśmienności medialnej”, który jest interaktywnymprogramem przeznaczonym dla uczniów szkół polskich i rosyjskich na Litwie.

,,W ramach projektu uczniowie zdobędą wiedzę i nawyki dotyczące jakości źródeł informacji, znaczenia informacji w XXI wieku, ale też płynących z niej zagrożeń. Uczniowie nauczą się, jak bezpiecznie korzystać ze źródeł informacji, weryfikować jej wiarygodność, będą dyskutowali o zasadach odpowiedzialnego dziennikarstwa” – wcześniej dla zw.lt  opowiedziała koordynator projektu Anastasija Stefanowicz.

Podczas spotkania krótki wykład o znaczeniu propagandy w mediach wygłosił dr Nerijus Maliukevičius z Uniwersytetu Wileńskiego. Prezenter radiowy Kamil Zalewski opowiedział o roli Radia ”Znad Wilii”.

Dotąd chęć wzięcia udziału w projekcie wyraziły Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie,  Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie oraz Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace.

Projekt jest realizowany przez Centrum Studiów Europy Wschodniej, biorą w nim udział specjaliści komunikacji z Uniwersytetu Wileńskiego oraz Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Przedsięwzięcie aktywnie wspiera Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy, Biuro Rady Nordyckiej w Wilnie oraz Ambasada Szwecji.

PODCASTY I GALERIE