Kwiatkowski: Popieram żądania nauczycieli

Żądania nauczycieli są uzasadnione, strajk może mieć jednak negatywne skutki – w rozmowie z zw.lt powiedział Józef Kwiatkowski prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” .

Ewelina Mokrzecka
Kwiatkowski: Popieram żądania nauczycieli

Fot. Roman Niedźwiecki

Na Litwie trwa ogólnokrajowy strajk nauczycieli, który jest skierowany przeciwko narzuconemu przez władze etatowemu systemowi wynagrodzeń. ,,Popieram żądania nauczycieli, ale strajk może mieć negatywne skutki na proces nauczania” – w rozmowie z zw.lt powiedział prezes Macierzy Szkolnej Józef Kwiatkowski. Zaznaczył, że wynagrodzenie etatowe jest dobrym rozwiązaniem, natomiast nowy sposób naliczania wypłat został wprowadzony za szybko, bez uprzednich konsultacji. ,,Zrobiono to bardzo pośpiesznie. Brakuje przejrzystości systemu. Widzimy też, że niektóre szkoły na tym zyskały, a niektóre straciły” – podkreślił.

,,Zaczynając reformę, należy mieć odpowiednie pieniądze, a jak ich nie ma, to nie należy rozdrażniać ludzi” – oznajmił Kwiatkowski.

W strajku biorą udział również nauczyciele polskich placówek oświatowych w których są związki zawodowe. ,,Popieramy protest nauczycieli, ale nie bierzemy udziału. Placówka nie ma związku zawodowego, poszczególni nauczyciele naszego gimnazjum byli na wiecu pod Sejmem” – poinformował dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie Adam Błaszkiewicz.

W opinii Kwiatkowskiego całe zamieszanie wynika również z braku porozumienia wśród związkowców. Dzisiaj lider związku zawodowego pracowników oświaty Andrius Navickas oświadczył, że porozumienie, które wczoraj (4 grudnia) podpisały trzy związki zawodowe z pięciu, nie ma nic wspólnego z jego postulatami, w związku z czym, strajkujący pozostaną w gmachu ministerstwa. Sam Navickas nie złożył podpisu pod dokumentem, zgodnie z którym resort oświaty ma udoskonalić system etatowego wynagrodzenia. Pozostałe dwa związki postulują o zlikwidowanie reformy naliczania wynagrodzeń, która została wprowadzona we wrześniu br.

PODCASTY I GALERIE