Kwiatkowski będzie kierował grupą roboczą ds. polskiej oświaty

Chcemy, aby mniejszości narodowe zaufały naszej instytucji – powiedziała podczas piątkowego spotkania z przedstawicielami mniejszości narodowych Vida Montvydaitė, dyrektorka Departamentu Mniejszości Narodowych.

zw.lt
Kwiatkowski będzie kierował grupą roboczą ds. polskiej oświaty

„Wszyscy mieszkamy w tym kraju i sądzę, że wszyscy tutaj zebrani są zainteresowani, aby wspólnie tworzyć jakościową i postępową Litwę. Z pewnością nie wszystko jest dobrze i właśnie dlatego dzisiaj się spotkaliśmy. Sądzę, że jest to dobra okazja do rzeczowej i spokojnej rozmowy. Chciałabym, abyście zaufali naszej instytucji i traktowalibyście nas jako swoisty most do dialogu” – powiedziała na wstępie dyrektorka.

Dyskusja była poświęcona problemom oświaty szkół mniejszości narodowych, w której wzięli udział przedstawiciele Macierzy Szkolnej, Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie oraz resortu oświaty i spraw zagranicznych

Spotkanie miało raczej charakter informacyjny. Strony przedstawiły swój pogląd na dany temat. „Chciałbym podkreślić, że inicjatywa Departamentu Mniejszości Narodowych była bardzo istotna. Tego typu spotkania są potrzebne, bo potrzebna jest platforma do dyskusji o dzisiejszych problemach związanych ze szkolnictwem, jak również z innymi problemami dotyczącymi mniejszości narodowych” – poinformował Radio „Znad Wilii” Władysław Wojnicz z Rady Mniejszości Narodowych.

,,Cenne jest to, że departament wchodzi w swoją rolę i zaczyna szukać pewnych pomostów, które dałyby szansę na rozwiązanie tych problemów. Dzisiejsze spotkanie traktowałbym jako spotkanie informacyjne. W trakcie spotkania różne strony wyraziły swoje opinie” – dodał.

Spotkanie pozytywnie ocenił również dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II Adam Błaszkiewicz. „Jeżeli po spotkaniu cała sprawa ruszy do przodu to będzie dobrze. Tradycyjnie rozmawialiśmy o oświacie. (…) Poruszono temat egzaminu z języka litewskiego. Obecnie w pierwszych klasach w szkołach litewskich jest 7 godzin tygodniowo, a w polskich 3. Jeśli zostanie wprowadzony nowy program, to trzeba będzie wyrównać godziny. Powstaje pytanie, jakim kosztem? Nikt nie powiedział, że kosztem języka polskiego, ale to jakby się nasuwa samo przez się” – powiedział zw.lt Błaszkiewicz.

W trakcie spotkania były poruszona sprawa akredytacji Szkół im. Joachima Lelewela oraz Syrokomli.

„W trakcie spotkania postanowiono stworzyć grupę roboczą, która zajmowałaby się kwestiami polskiej oświaty na Litwie. Grupą będzie kierował przewodniczący Macierzy Szkolnej Józef Kwiatkowski. Poza tym zwrócono uwagę, że trzeba rozmawiać o zasadności egzaminu z języka polskiego. Rozmówcy podkreślali, że 98 proc. uczniów szkół polskich zdaje egzamin z języka polskiego, ale to nie daje żadnych profitów. Dlatego postanowiono zwrócić się do szkół wyższych, aby uwzględniano również egzamin z języka polskiego”- poinformowała po spotkaniu Vaiva Vėželytė-Pokladova, szefowa Działu Analizy i Informacji Mniejszości Narodowych.

PODCASTY I GALERIE