Kursy muzyki kościelnej – Liturgia

Narodowe Stowarzyszenie Organistów zapraszają do wzięcia udziału w kursach muzyki kościelnej „Liturgia”.

zw.lt
Kursy muzyki kościelnej – Liturgia

Fot. bns foto/Vygintas Skaraitis

Narodowe Stowarzyszenie Organistów jest organizacją zawodową zrzeszającą litewskich organistów, kierowników chórów kościelnych, organmistrzów i duchownych. Stowarzyszenie dba o przygotowanie zawodowe i edukację organistów, zachęca organistów i chórmistrzów w parafiach litewskich do podnoszenia kwalifikacji zawodowych: w tym celu w 2018 r. swtorzona została Studio Muzyki Kościelnej im. św. Grzegorza.

W odpowiedzi na panującą epidemiologiczną sytuację Stowarzyszenie we wrześniu 2021 r. rozpoczęło realizację nowego projektu — zdalnych kursów muzyki kościelnej na platformie ZOOM dla muzyków pracujących w kościołach Litwy: organistów, chórzystów, liderów zespołów młodzieżowych śpiewających podczas nabożeństw i ich członków, kantorów, innych muzyków służących podczas Liturgii i wszystkich zainteresowanych w muzyce liturgicznej. Wykłady i seminaria poświęcone są teorii (Obrzędy Mszy świętej, okresy liturgiczne) i praktyce (repertuar okresów liturgicznych, śpiewanie psalmów itp.).

Kursy odbywają się w języku litewskim, lecz są skierowane również do organistów i muzyków posługujących w polskich parafiach, na polskich Mszach i nabożeństwach. Na kursach są poruszane tematy dotyczące okresów roku liturgicznego – Liturgia, obrzędy, jak dopasować śpiewy do każdego okresu liturgicznego. Organiści dzielą się swoim doświadczeniem, pytają, włączają się do ustalania repertuaru na poszczególne Msze św.

Termin: 2022 r. luty-maj
Wykłady odbędą się we wtorki o godz. 19.30.
Czas trwania jednego wykładu: ok. 1,5 godz.
Wykłady odbywać się będą zdalnie na platformie ZOOM; Nagrania wykładów będą dostępne na koncie Narodowego Stowarzyszenia Organistów vimeo.com przez ograniczony czas.
Ofiara za udział w kursie wynosi 20 euro.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW DO 21 LUTEGO 2022 r.

Ankieta rejestracyjna: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx_UUHYdAmvI2xI1nPVNDaiU0ytJbEPPgfFVzs45GtJxfc6w/viewform

Dodatkowe informacje o treści kursów, dane koordynatorów itp. możecie znaleźć na: http://vargonininkai.lt/kursai_liturgika_2.htm 

PODCASTY I GALERIE