Kuchciński w Sejmie RL: Naszej rozmowie towarzyszyły Biały Orzeł i dumna Pogoń

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński wraz z polską delegacją parlamentarną był na otwarciu wystawy „Polska. Tradycje parlamentaryzmu do 1791r.” w litewskim Sejmie, którą zorganizowano z okazji 550-lecia polskiego parlamentaryzmu.

zw.lt
Kuchciński w Sejmie RL:  Naszej rozmowie towarzyszyły Biały Orzeł i dumna Pogoń

Fot. Joanna Bożerodska

„W tym roku obchodziliśmy rocznicę powstania parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, a od 1569 roku parlamentaryzmu wspólnego dla Korony Królestwa Polskiego i WKL. Chciałbym podziękować przewodniczącemu za dzisiejsze spotkanie w siedzibie Sejmasu RL. Za wspólne dziedzictwo wyrażone głosem sejmujących stanów, jakby powiedziano przed wiekami. Głosem zróżnicowanym etnicznie, wyznaniowo, kulturowo. Głosem troski za losy państwa i jego obywateli. 13 lipca w tym roku, podczas obchodów 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, wspólnie z panem przewodniczącym na Zamku Królewskim w Warszawie, podziwialiśmy pasjonującą historię Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Naszej rozmowie towarzyszyły Biały Orzeł i dumna Pogoń. Nieodłączne elementy wspólnej historii” – oświadczył marszałek Kuchciński.

„Dzisiaj ta siła i moc Rzeczypospolitej Obojga Narodów owocuje wsparciem, jakie wzajemnie sobie niesiemy i okazujemy współcześnie. Współpracując w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim. Ogromnie cieszą symboliczne wydarzenia podkreślające wspólnotę Polaków i Litwinów, które miały miejsce chociażby w ostatnim czasie” – dodał marszałek Sejmu RP.

Viktoras Pranckietis zwrócił uwagę zebranych, że w tym roku cztery razy spotykał się z polskim kolegą. „Najwięcej uwagi musimy poświęcić zapewnieniu bezpieczeństwa w przesmyku suwalskim i w przestrzeni powietrznej” – oświadczył Pranckietis.

Szef litewskiego parlamentu przypomniał, że w następnym roku Partnerstwo Wschodnie będzie obchodziło 10-lecie działalności.

„To będzie dobra okazja nie tylko przeanalizować działalność od wileńskiego spotkania, które odbyło się przed pięcioma laty, ale również zastanowić się nad przyszłością Partnerstwa. Planujemy zorganizować spotkanie parlamentarne Polski, trzech krajów bałtyckich oraz trzech państw stowarzyszonych” – zaznaczył litewski polityk.

Wystawa „Polska. Tradycje parlamentaryzmu do 1791 r.” przybliża kluczowe dla rozwoju parlamentaryzmu wydarzenia z okresu obejmującego XIV-XVIII w. Autorką pierwotnej koncepcji wystawy jest poseł Ewa Tomaszewska. Poszczególne plansze tworzą opowieść prezentującą bogatą historię Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w której dominowały postawy patriotyczne, republikańskie, wolnościowe, a także niezwykła w tamtym okresie tolerancja dla różnych wyznań, kultur i etnosów.
Polska delegacja składała się m.in. z posłów: Ewa Tomaszewska (PiS), Grzegorz Janik (PiS), Tadeusz Aziewicz (PO) i Bartosz Józwiak (Kukiz’15).

Po wizycie w Sejmie polska delegacja udała się do Pałacu Władców, aby obejrzeć wystawę „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat”.

Kontakty na szczeblu przewodniczących parlamentów Polski i Litwy ostatnio są bardzo ożywione. Viktoras Pranckietis odwiedził Warszawę 1 marca w związku z obchodami 100-lecia Odbudowy Niepodległości Republiki Litewskiej. Przemówienie, które wygłosił wtedy w Sejmie, było pierwszym w XXI wieku wystąpieniem przewodniczącego parlamentu innego kraju na posiedzeniu Izby. „Historia nasze narody na przemian łączyła i dzieliła, jednak przez cały czas więcej było w niej wspólnego, niż dzielącego” – mówił wówczas przewodniczący Sejmu Litwy.

PODCASTY I GALERIE