Kuchciński: Litwa należy do najważniejszych partnerów

„Jestem pod wrażeniem dzisiejszej wizyty” - powiedział dziennikarzom marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, który po posiedzeniu w Sejmie złożył kwiaty na Rossie.

zw.lt

Dzisiaj (9 maja) w Sejmie Litwy odbywa się uroczyste posiedzenie, poświęcone 15-tej rocznicy członkostwa Litwy w Unii Europejskiej i Dniowi Europy. Udział w wydarzeniu biorą marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

„Z perspektywy Sejmu Rzeczypospolitej Litwa należy do najważniejszych partnerów. Oprócz także Węgrów i Gruzinów. W Unii Europejskiej mamy podobne punkty widzenia na kwestie bezpieczeństwa, migracyjne, rozwoju i współpracy wszystkich państw Unii Europejskiej. Myślę, że można śmiało powtórzyć za naszymi przodkami. Zasadę, która tworzyła wielonarodową Rzeczypospolitę Obojga Narodów: równy z równymi, wolni z wolnymi. Bardzo często do tej zasady odwołujemy się myśląc o przyszłości” – oświadczył Kuchciński.

Polski polityk podkreślił, że Litwa i Polska w wielu kwestiach mają podobne stanowisko. „Generalnie rozmawialiśmy o dalszej współpracy polsko-litewskiej, ale dzisiaj szczególnie w kontekście wielkich uroczystości, jakie odbywają się na Litwie. A u nas w Polsce 1 maja, czyli z okazji 15-rocznicy wejścia naszych państw do Unii Europejskiej. Wielkie wydarzenie, ważne dla obu naszych państw. Widać, że mamy wspólne zdanie i wspólne nadzieje. Widzimy Unię Europejską w ten sposób wzmocnioną i zjednoczoną. Widzimy potrzebę wzmocnienia Unii Europejskiej, ale myśląc o przyszłości także nie zamykamy się na inne państwa” – poinformował marszałek Sejmu.

Marszałek przypomniał zebranym polsko-litewskiej działania z niedalekiej przeszłości. „Prezydent Adamkus zwrócił uwagę na bardzo ważne kwestie, które nas łączyły w przeszłości. W 2008 r. razem z prezydentem Lechem Kaczyńskim i innymi przywódcami państw Europy Środkowej obronili niepodległości Gruzji. Dzisiaj to brzmi bardzo mocno. 29 lat temu tutaj w Wilnie warzyły się losy niepodległości Litwy. My obchodzimy 30-rocznicę 4 czerwca. Te wszystkie okrągłe rocznice to są znaki i symbole bieżących spraw. Na to Polska i Litwa patrzy z perspektywy wielu, wielu wieków współpracy. W tym roku obchodzimy 450 lat Unii Lubelskiej i innych unii polsko-litewskich, które były prekursorami Unii Europejskiej” – dodał Marek Kuchciński.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej