Kubilius: Obniżenie progu wyborczego dla mniejszości to możliwość stworzenia alternatywy dla AWPL-ZChR

Grupa sejmowa "3 maja", zajmująca się sprawami mniejszości narodowych proponuje obniżenie progu wyborczego dla partii, reprezentujących mniejszości narodowe na Litwie.

BNS
Kubilius: Obniżenie progu wyborczego dla mniejszości to możliwość stworzenia alternatywy dla AWPL-ZChR

Fot. Joanna Bożerodska

Zdaniem Andriusa Kubiliusa, z którego inicjatywy powstała grupa 3 maja, obniżenie progu wyborczego stworzyłoby możliwość utworzenia alternatywy dla dominujące obecnie w parlamencie partii polskiej AWPL-ZChR. Jego zdaniem, pomogłoby to również zmniejszyć wpływ Kremlu na polityków mniejszości narodowych na Litwie.

„Proponujemy rozważenie takiej możliwości, zobaczymy co z tego wyniknie. Nie powinniśmy się bać obniżenia progu wyborczego. Ja dostrzegam dwa powody: przedstawiciele AWPL-ZChR twierdzą, że w celu przekroczenia progu wyborczego (5 proc.) są zmuszeni do łączenia się z rosyjskimi organizacjami politycznymi. Inną sprawą jest to, że zmniejszając próg wyborczy, o głosy wyborców polskich mógłby walczyć nie tylko lider AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski, ale też inne organizacje, być może o bardziej liberalnych i proeuropejskich poglądach”- powiedział Kubilius.

Kubilius proponuje rozważenie obniżenia progu wyborczego dla mniejszości narodowych wciągnąć do sesji wiosennej, a także zachęca do rozwiązania „pisowni liter w, q, x w nazwiskach na poziomie europejskim”.

Obecnie w wielomandatowym okręgu wyborczym, aby trafić do Sejmu, partia powinna przekroczyć 5-procentowy próg wyborczy. Koalicja kilku ugrupowań politycznych musi przekroczyć próg 7-procentowy.

Zdaniem lidera AWPL-ZChR i europarlamentarzysty Waldemara Tomaszewskiego, propozycja Kubiliusa jest spóźniona.
„Obudził się. My obniżenie progu wyborczego proponujemy już ponad 21 lat. W 1992 roku dla organizacji mniejszościowych nie było progu wyborczego, a podczas pierwszych wolnych wyborów Związek Polaków uzyskał 2 proc. głosów i uzyskał dwa mandaty. To była normalna praktyka, stosowana w całej Europie, a w 1996 była ona zniesiona”- powiedział Tomaszewski.

Podczas ostatnich wyborów AWPL-ZChR przekroczyło próg wyborczy, uzyskując 5,48 proc. głosów. Próg wyborczy partia przekroczyła również w 2012 roku, uzyskując 5,83 proc. głosów wyborców. We wcześniejszych wyborach próg nie był przekroczony i AWPL-ZChR była reprezentowana w Sejmie przez kilku polityków, którzy zostali wybrani w okręgach jednomandatowych.

PODCASTY I GALERIE