Kubilius na grobie Obsta: W przeddzień Zaduszek dotykam Dziadów Mickiewicza

"Niespodziewanie w przededniu Zaduszek dotknąłem dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny i Wielkiego Księstwa Litewskiego, które dopiero w XX wieku zaczęto dzielić na litewskie, polskie i żydowskie" - napisał na Facebooku konserwatysta Andrius Kubilius, lider sejmowej opozycji, który podczas wycieczki rowerowej odkrył grób Jana Konrada Obsta - postaci, której wcześniej nie znał.

zw.lt
Kubilius na grobie Obsta: W przeddzień Zaduszek dotykam Dziadów Mickiewicza

Fot. Facebook

Kubilius opisuje na Facebooku, jak podczas wycieczki rowerowej nieopodal Bujwidz odkrył przypadkowo wiejski cmentarzyk.

„Na wzgórzu nagrobki, ładnie ogrodzone i uporządkowane, chociaż pozostało ich tylko kilka. Uporządkowany grób rodziny Obstów. Mimo że napis jest tylko po polsku, można zrozumieć, że najsłynniejszy przedstawiciel rodu Jan Konrad Obst, zmarły w skrajnej nędzy już po II wojnie światowej, był założycielem Muzeum Adama Mickiewicza w międzywojennym Wilnie. Obok pochowane są żona i matka, z odniesieniem do słynnych rodów, z których pochodziły. Według stanu grobów można przypuszczać, że jest to znany i ważny ród dla polskiej społeczności. Tak niespodziewanie w przededniu Zaduszek dotykam Dziadów Adama Mickiewicza, dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny i Wielkiego Księstwa Litewskiego, które dopiero w XX wieku zaczęto dzielić na litewskie, polskie i żydowskie” – napisał Kubilius.

„Stojąc przy grobach rodziny Obstów czułem się zmieszany, że tak niewiele wiem o historii swojego ojczystego Wilna, że nazwisko Jana Konrada Obsta nic mi nie mówi. Słynny konserwatysta Edmund Burke powiedział kiedyś, że jesteśmy zjednoczeni we wspólnocie, która łączy zmarłych, żywych i tych, którzy dopiero się urodzą. W Wilnie, w przededniu Dnia Zadusznego, czułem się częścią takiej wspólnoty także z Janem Konradem Obstem, chociaż nie wiem o nim nic więcej ponad to, co napisano na jego nagrobku. Jesteśmy bogatą społecznością, jeżeli otwarcie spoglądamy na przeszłość swojej społeczności i odważnie patrzymy w jej przyszłość” – dodał polityk.

Jan Konrad Obst (1876-1954) był redaktorem, wydawcą, historykiem, założycielem istniejącego do dziś Muzeum Adama Mickiewicza przy Zaułku Bernardyńskim. Książki, pisma i artykuły J. K. Obsta są dostępne m. in. w Bibliotece Akademii Nauk w Wilnie, Bibliotece Narodowej w Warszawie, w Bibliotekach Jagiellońskiej oraz Czartoryskiej w Krakowie. Pochowany w Rubnie, byłym majątku Obstów.

PODCASTY I GALERIE