Ku pamięci nauczycielki Jadwigi Reutt

Wczoraj (5 listopada) zmarła nauczycielka Jadwiga Reutt. W związku ze smutną informacją publikujemy wspomnienia byłej wychowanki Renaty Widtmann.

Renata Widtmann
Ku pamięci nauczycielki Jadwigi Reutt

5 listopada odeszła z tego świata wileńska nauczycielka ś.p. Jadwiga Reutt. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka matematyki w Szkole Średniej nr 19, obecnym Gimnazjum im. W. Syrokomli. Była nie tylko świetną nauczycielką, ale i niezwykle ciepłym, życzliwym i dobrym czowiekiem.

Pani Jadwiga Reutt została nasza wychowawczynią w klasie 4b i opiekowała się nami aż do klasy maturalnej. Uwielbialiśmy naszą nauczycielkę. Dla niej chciało się zgłębiać naukę, otrzymywać tylko dobre stopnie i zachowywać sie wzorowo. Zdrobniale nazywaliśmy ją naszą Reuciunią. Na lekcji matematyki potrafiła czarną tablicę zamienić w niekończące się równanie matematyczne pisane kredą. Codziennie witała nas swoim uśmiechem i dobrym słowem. Troszczyła się o nas jak matka. Uczyła kochać ludzi, wierzyć w dobro i nigdy sie nie poddawać. Dla nas, młodych wówczas dziewczynek, była wzorem elegancji i stylu. Zawsze starannie ubrana i uczesana, i zawsze uśmiechnięta….

Po ukończeniu szkoły utrzymywaliśmy z naszą Reuciunią stały kontakt. Troszczyła się o nas, ciekawiła się naszym życiem, razem z nami przeżywała nasze sukcesy i porażki i zawsze dodawała otuchy.

Nasza promocja nr 25 miała szczęście do wspaniałych nauczycielek: ś.p. Helena Marczyk jako nauczycielka klas początkowych, wspaniała polonistka ś.p. Helena Zacharkiewicz, nauczycielka geografii Helena Noreikienė. Niestety, wszystkie niedawno odeszły. A teraz żegnamy również naszą kochaną wychowawczynię i nauczycielkę matematyki Jadwigę Reutt.

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci Jadwigi Reutt składają wychowankowie 25. promocji.

Cześć Jej pamięci.

PODCASTY I GALERIE