Kto zostanie Polakiem Roku 2018?

Już wiadomo, kto znalazł się w dziesiątce finalistów ubiegających się o zaszczytny tytuł „Polak Roku 2018”. Kandydatów do 21. edycji plebiscytu „Kuriera Wileńskiego” od początku jesieni zgłaszali Czytelnicy – listownie oraz pocztą elektroniczną. Finalistów, po długich obradach w naszej redakcji, wytypowała wczoraj, 13 listopada, kapituła plebiscytu.

Kurier Wileński
Kto zostanie Polakiem Roku 2018?

Robert Mickiewicz/Fot. Joanna Bożerodska

Redakcję „Kuriera Wileńskiego” reprezentowali redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski. Kapituła tradycyjnie składała się ze zwycięzców plebiscytów Czytelników poprzednich lat. W tym roku w obradach wzięli udział: Antoni Jankowski, Barbara Kosinskienė, Zofia Matarewicz, siostra Michaela Rak oraz Edward Trusewicz. Członkowie kapituły uwzględniali przede wszystkim wkład w mijającym roku każdego kandydata w dziedzinie rozwoju polskiej kultury, w zachowaniu i propagowaniu polskości na Litwie, promowaniu dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju. Na liście finalistów nie mogły znaleźć się osoby bezpośrednio związane z redakcją „Kuriera Wileńskiego” i obywatele Polski (z wyjątkiem stale mieszkających i działających społecznie na Litwie). W tegorocznym plebiscycie nie mogli brać udziału zdobywcy tytułu „Polak Roku” z poprzednich lat. Kapituła po raz kolejny zbierze się w redakcji na początku stycznia przyszłego roku. Wówczas jej zadaniem będzie podliczenie nadesłanych przez Czytelników kuponów z nazwiskami kandydatów do tytułu „Polak Roku 2018”. Ostateczny wybór po raz kolejny dokonany zostanie wspólnie z Czytelnikami i kapitułą. 50 procent wyniku zależeć będzie od Czytelników i 50 procent od kapituły. Decydujący głos należy oczywiście do Czytelników. Po podliczeniu nadesłanych przez Czytelników kuponów każdy z kandydatów otrzyma stosowne miejsce w „dziesiątce” w zależności od liczby zdobytych głosów. 1. miejsce będzie premiowane 10 punktami, 2. – 9 punktami itd. Z kolei każdy z członków kapituły wybierze swoją „dziesiątkę”. Później wyniki kapituły zostaną zsumowane i powstanie ostateczna lista kandydatów, z których każdy (stosownie do zajętego miejsca) również otrzyma punkty: 1. miejsce – 10 pkt, 2. – 9 pkt itd. Punkty kandydatów zdobyte od Czytelników i punkty od kapituły zostaną zsumowane i zostanie ustalona ostateczna kolejność w „dziesiątce” laureatów. Prosimy też Czytelników o podanie swoich nazwisk, ponieważ wśród nadsyłających kupony zostaną rozlosowane specjalne nagrody. Na kandydatów, których listę podajemy w ramce, można głosować do 31 grudnia br. W tym celu należy przysyłać wypełnione kupony na adres „Kuriera Wileńskiego”, Birbynių 4a, LT-02121-30 Vilnius, Lietuva z dopiskiem „Polak Roku 2018”. Przypominamy, że kupony można przysyłać w nieograniczonej ilości, ale nie mogą być kserowane. Dodatkowo, kupony można też wrzucać do specjalnej skrzynki, która zostanie umieszczona w recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

DZIESIĄTKA LAUREATÓW PLEBISCYTU „POLAK ROKU 2018”
Renata Brasel, kierownik artystyczny zespołu pieśni i tańca „Wilia”
Paweł Giliauskas, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie ks.
Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie
Renata Krasowska, nauczycielka muzyki w Gimnazjum im. Longina Komołowskiego, prezes koła ZPL w Połukniu
ks. lic. Henryk Naumowicz, proboszcz parafii pw. świętej Anny w Duksztach
Jan Rożanowski, poeta z Podborza w rejonie solecznickim
Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR
Renata Widtmann, dziennikarka radia „Znad Wilii”
Janina Wysocka, dyrektor Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Dariusz Żybort, lekarz, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą

PODCASTY I GALERIE