Ukazała się książka ”Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą”

W marcu bieżącego roku ukazała się publikacja pt. ''Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą". Książka jest poświęcona 25-leciu działalności komitetu.

Ukazała się książka ”Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą”

Fot. Wydawcy

Edycja została wydana dzięki wparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz pomocy Fundacji, “Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Nakład – 200 egzemplarzy.

Materiał zebrała i opracowała Alicja Klimaszewska. Wydanie jest dotowane, więc nie będzie go w sprzedaży. Szkoły i biblioteki polskie otrzymają gratisowo. Publikacja również do rąk wszystkich przyjaciół i darczyńców.

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą został założony w 1990 roku z inicjatywy i przy wsparciu śp. Jerzego Waldorffa, prezesa Społecznego Komitetu Opieki nad Powązkami. Działalność Komitetu, to przede wszystkim opieka nad pomnikami na Rossie, a także ich renowacja. W ciągu ponad 20 lat działalności staraniem Komitetu zostało odnowionych ponad 50 pomników, wzniesiono 4 nowe. Działalność Komitetu jest społeczna, a środki na odnowienie pomników są zbierane podczas kwest przede wszystkim w Warszawie i  Wilnie.

Prezesem Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą jest Alicja Maria Klimaszewska.

PODCASTY I GALERIE