Ks. W. Górlicki apeluje o pomoc przy renowacji fasady kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Wilnie

Ks. prałat Wojciech Górlicki, proboszcz parafii kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Wilnie, zwraca się do słuchaczy Radia Znad Wilii i czytelników portalu zw.lt o pomoc finansową przy renowacji fasady wileńskiej świątyni. Fasada i wieże są w bardzo złym stanie. Firma konserwatorska wstępnie wyceniła koszt prac na około 400 tysięcy euro. "Nasza świątynia jest jednym z najpiękniejszych kościołów Wilna i Europy. To wspaniały zabytek, który odwiedzają wszyscy turyści, którzy przyjeżdżają do Wilna. Jest skarbem dla samych wilnian" - twierdzi duchowny.

zw.lt

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej