Ks. Robert Moisewicz sekretarzem Grušasa. Zmiany w parafiach na Wileńszczyźnie

Ksiądz Robert Moisewicz został osobistym sekretarzem arcybiskupa Gintarasa Grušasa. O zmianach w parafiach parafiach Wilna i Wileńszczyzny poinformowała Kuria Wileńska.

zw.lt
Ks. Robert Moisewicz sekretarzem Grušasa. Zmiany w parafiach na Wileńszczyźnie

Fot. Joanna Bożerodska

Ks. Franciszek Jusiel został zwolniony ze stanowiska rezydenta w archikatedrze św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie. Teraz będzie pełnił funkcję rezydenta w parafii Św. Ducha w Grzegorzewie.

Ks. Stanisław Maciukiewicz został zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii Św. Trójcy w Suderwie i został przeniesiony do rejonu święciańskiego, gdzie będzie piastował stanowiska proboszcza w Parafii Wszystkich Świętych w Święcianach i dziekana dekanatu święciańskiego.

Diakon Waldemar Szyrwiński został opiekunem kursu przygotowawczego w Wileńskim Seminarium Duchownym.

Ks. Jan Kasiukiewicz został zwolniony ze stanowiska proboszcza w Mejszagole oraz Olanach i będzie pełnił funkcję rezydenta w parafii Odnalezienia Krzyża Świętego w Wilnie.

Ks. Witold Michałowski został zwolniony ze stanowiska proboszcza Parafii Najświętszej Marii Panny w Szyłanach i został przeniesiony do Mejszagoły, gdzie będzie sprawował funkcję proboszcza.

Ks. Andrzej Byliński został odwołany ze stanowiska administratora parafii Św. Ducha w Wilnie, ale nadal będzie pełnił funkcję wikarego tego kościoła.

Ks. Wojciech Górlicki został mianowany wicedziekanem I dekanatu wileńskiego. Nadal będzie pełnił funkcję proboszcza w Parafii Św. Piotra i Pawła w Wilnie.

Ks. Andrzej Ryszard Jasiński nie będzie pełnił funkcji wikariusza w parafii Św. Michała Archanioła w Niemenczynie, ponieważ został przeniesiony do Parafii NMP Królowej w Nowej Wilejce na te same stanowisko.

Ks. Stanisław Walukiewicz  został odwołany ze stanowiska wikariusza Parafii Narodzenia NMP w Ignalinie oraz przeniesiony do parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin w Podbrodziu. W Podbrodziu obejmie taką sama funkcję.

PODCASTY I GALERIE