Ks. kardynał Henryk Gulbinowicz odprawił Mszę Św. w Ostrej Bramie. „Spotkanie z Matką, której był polecony jako dziecko”

Pochodzący z Wilna ks. kardynał Henryk Gulbinowicz odprawił Mszę Św. w kaplicy ostrobramskiej. Była to msza dziękczynna, rozpoczynająca obchody 90-tych urodzin duchownego. Podczas mszy ks. kardynał wręczył specjalne odznaczenia - pierścienie milenijne archidiecezji wrocławskiej rektorowi kaplicy ostrobramskiej, ks. prałatowi Janowi Kasiukiewiczowi oraz europosłowi, przewodniczącemu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemarowi Tomaszewskiemu.

Małgorzata Kozicz

Mszę koncelebrowali biskup Ignacy Dec oraz ks. prałat Jan Kasiukiewicz.

„Tu są początki wspaniałego, długiego, obfitego w dokonania życia naszego kochanego księdza kardynała. Tu się wszystko zaczęło, na tej ziemi wileńskiej: życie, szkoła, studia w seminarium i kapłaństwo. Dlatego czujemy, co czuje w tej chwili ksiądz kardynał w swoim sercu, gdy wrócił dziś do ziemi swojego narodzenia” – mówił w swoim kazaniu biskup Ignacy Dec, który przypomniał zebranym życiorys kardynała Gulbinowicza. Podkreślił, że w długoletniej posłudze kapłańskiej dla kardynała zawsze najważniejszy był człowiek.

„Ksiądz kardynał nigdy nie walczył z człowiekiem, a zawsze o człowieka” – powiedział biskup Dec.

W trakcie Mszy Św. ks. kardynał Gulbinowicz wręczył ks. Janowi Kasiukiewiczowi i Waldemarowi Tomaszewskiemu pierścienie milenijne, przyznawane za wybitne osiągnięcia zawodowe. Są to pierścienie, wykonane na tysiąclecie archidiecezji wrocławskiej, wręczane od roku 2000. Ks. prałat J. Kasiukiewicz otrzymał ponadto w darze ornat z wyhaftowanym wizerunkiem papieża Jana Pawła II.

Z kolei sam kardynał przyjął z rąk wiceministra kultury Edwarda Trusewicza odznaczenie honorowe Ministerstwa Kultury Litwy. Odznaczenie to jest wyrazem wdzięczności za wsparcie, jakiego kardynał udzielał obywatelom byłych republik radzieckich w latach 70-tych i 80-tych – była to pomoc materialna, druk  literatury religijnej, jak też pomoc w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i religijnego.

Dla wiernych msza odprawiona w Ostrej Bramie była szczególna z jeszcze jednego powodu. Na jej zakończenie kardynał udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa apostolskiego połączonego z odpustem zupełnym. Kardynała upoważnił do tego papież Franciszek specjalnym dekretem Stolicy Apostolskiej.

W uroczystej Mszy Św. wzięła udział zarówno 170-osobowa delegacja z Dolnego Śląska, towarzysząca kardynałowi w jednodniowej wizycie, jak też przedstawiciele społeczności polskiej na Litwie. Byli tu konsul generalny RP na Litwie Stanisław Cygnarowski, wspomniany już przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski, posłowie na Sejm Litwy z ramienia AWPL Rita Tamašunienė, Wanda Krawczonok, Jarosław Narkiewicz, minister energetyki Litwy Jarosław Niewierowicz, wiceminister energetyki Renata Cytacka, wiceminister kultury Edward Trusewicz, wiceminister rolnictwa Leokadia Poczykowska, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, wicemer Wilna Jarosław Kamiński, radny miasta Wilna, dyrektr Domu Polskiego w Wilnie Artur Ludkowski i wielu innych.

 

 

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej