Ks. Józef Aszkiełowicz: Wszystkim dziękuję za modlitwę i wyrażone kondolencje

„Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy” (Św. Franciszek Salezy)

zw.lt
Ks. Józef Aszkiełowicz: Wszystkim dziękuję za modlitwę i wyrażone kondolencje

Fot. Ewelina Mokrzecka

Wszystkim Państwu,

którzy w czasie choroby mojej mamy i w bolesnych dla nas chwilach po jej śmierci, dzielili z nami ból, okazali wiele serca i życzliwości, którzy wsparli nas modlitwą, słowami otuchy i serdeczną myślą, nadesłali kondolencje oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych i we Mszy św., którzy pożegnali moją mamę Jadwigę Aszkiełowicz, wyrażam w imieniu swoim, brata Tadeusza i całej rodziny serdeczne podziękowanie, wdzięczność i szacunek.
Dziękuję Jego Eminencji Księdzu Arcybiskupowi Gintarasowi Grušasow i Metropolicie Archidiecezji Wileńskiej i Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Arunasowi Poniškaitisowi.
Słowa wdzięczności za przewodniczenie Mszy świętej i wygłoszenie kazania kieruję do Księdza Prałata Jana Kasiukiewicza. Dziękuję Księżom Prałatom: Księdzu Wojciechowi Górlickiemu, Ks. Wacławowi Wołodkowiczowi, Proboszczowi Parafii Turgielskiej- Księdzu Janowi Mackiewiczowi. Dziękuję: Ks. Hansowi Fischerowi, Ks. Taduszowi Matulańcowi, Ks. Waldemarowi Ulczukiewiczowi, Ks. Jerzemu Witkowskiemu, Ks. Tadeuszowi Jasińskiemu, Ks. Markowi Gładkiemu, Ks. Pawłowi Palulowi, Ks. Janowi Puzynie, Ks. Czesławowi Pawlukiewiczowi, Klerykowi Walentemu Dulko. Dziękuję za modlitwy, udział w koncelebrze Mszy świętej i za braterskie wsparcie.
W sposób szczególny dziękuję Siostrom Zakonnym ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego i ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.
Dziękuję Panu Jarosławowi Czubińskiemu – Ambasadorowi RP i Pracownikom Ambasady. Podziękowanie kieruję do Pana Tadeusza Macioła – Konsula RP w Kłajpedzie i do Jego Współpracowników, dziękuję Panu Waldemarowi Tomaszewskiemu – Posłowi do Parlamentu Europejskiego, Panom Michałowi Mackiewiczowi, Jarosławowi Narkiewiczowi i Leonardowi Talmondowi – Posłom na Sejm RL oraz Przedstawicielom AWPL i ZPL.
Szczególnie dziękuję Merom Rejonu Wileńskiego i Solecznickiego – Pani Marii Rekść i Panu Zdzisławowi Palewiczowi. Dziękuję Starostom Gmin: z Mejszagoły – Panu Stefanowi Orszewskiemu, z Turgiel – Panu Wojciechowi Jurgielewiczowi, z Jaszun – Pani Zofii Griaznowej, z Olan – Panu Sigitasowi Bankauskasowi, z Kamionki – Panu Janowi Miłoszewiczowi.
Dziękuję Znajomym, Przyjaciołom, Sąsiadom, Delegacjom Parafii i miejscowości: z Wilna, Dukszt, Kamionki, Jawniun, Olan, Rakańców, Szawli, Taboryszek, Turgiel, Ejszyszek, Solecznik.
Wdzięczność moją kieruję do s. Michaeli Rak – Dyrektora i Przedstawicieli Hospicjum Błogosławionego Ks. Michała Sopoćki.
Dziękuję Panom Ryszardowi, Tadeuszowi i Czesławowi Litwinowiczom oraz Pracownikom „Ardeny”. Dziękuję Państwu Irenie i Jerzemu Borkowskim i całemu Zespołowi „Olkusjany” oraz Stanisławie i Marianowi Tarajlisom – Właścicielom „Mylidy”. Dziękuję Rodzinie Klonowskich i Pracownikom Firmy „Klion”, Zarządowi DSPKL, Fundacji „Samostanowienie”. Podziękowanie kieruję do Państwa Lucyny i Aleksandra Kołtanów wraz z Pracownikami Firmy „Lisenas” oraz do Państwa Franciszki i Jana Jeremkiewiczów. Serdeczne podziękowania składam całemu Zespołowi Tygodnika Wileńszczyzny, Kuriera Wileńskiego i Radia Znad Wilii.
Jestem wdzięczny Dyrektorom Szkół wraz z Całymi ich Społecznościami – dziękuję: Pani Alfredzie Jankowskiej z Mejszagoły, Czesławie Bartoszewicz z Dukszt, Lucynie Jurgielewicz z Turgiel, Jolańcie Antoncewej z Rakańc. Wyrażam wdzięczność Członkom Wspólnoty „Optymalistów” z Panem Waldemarem Iwaszkiewiczem na czele.
Szczególne słowa wdzięczności kieruję do moich Kochanych Parafian z Mejszagoły i Parafian z Turgiel – Kochani moi – dziękuję Wam wszystkim.
Dziękuję Pani Wiolecie Leonowicz i Członkom Chóru Parafialnego z Mejszagoły, Dziękuję Pani Annie Aleksandrowicz i Panu Henrykowi Chmielowi, Grupom Parafialnym i całej Społeczności Parafialnej. Dziękuję również całej dalszej Rodzinie.
Wszystkim dziękuję za modlitwę, uczestnictwo we Mszy św., wyrażone kondolencje, złożone wieńce i kwiaty, dziękuję za wszelką pomoc. Dziękuję Zakładowi Pogrzebowemu przy kościele Błogosławionego Arcybiskupa Jerzego Matulewicza za profesjonalną obsługę.
Być może w tym podziękowaniu nie wymieniłem wszystkich Drogich mi Osób, które w jakikolwiek sposób były obecne przy nas w tych dniach, którzy wyrazili swoje współczucie na łamach Kuriera Wileńskiego i Tygodnika Wileńszczyzna. Zawieram Wszystkich Państwa w tym podziękowaniu.

 

W modlitwie pamiętam o Wszystkich Osobach.

We wszystkich Państwa intencjach złożę ofiarę Mszy świętej – z wdzięcznością ks. Józef Aszkiełowicz

„… Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją…”

W dniu 1.XII.2013 r., o godz. 11.00 – w 30-dzień po śmierci, w kościele w Mejszagole będzie odprawiona Msza św., za świętej pamięci moją Mamę – Jadwigę, na którą z całego serca wszystkich Państwa zapraszam.

PODCASTY I GALERIE