Ks. Józef Aszkiełowicz — „Polak Roku 2015”

7 stycznia, podsumowano wyniki plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” — „Polak Roku 2015”. Jest to już 18. edycja tego popularnego, organizowanego przez nasz dziennik plebiscytu, który ma na celu uhonorowanie osób zasługujących na tytuł osoby najbardziej zasłużonej dla spraw polskich na Litwie.

Honorata Adamowicz
Ks. Józef Aszkiełowicz — „Polak Roku 2015”

Fot. Joanna Bożerodska

Najwięcej głosów Czytelników i Kapituły w tym roku uzyskał ks. Józef Aszkiełowicz, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole, który zdobył honorowy tytuł „Polak Roku 2015”.

Wyboru „Polaka Roku 2015” w tym roku po raz pierwszy dokonywali wspólnie Czytelnicy i Kapituła. 50 procent wyniku zależało od Czytelników i 50 procent od Kapituły. Decydujący głos należał do Czytelników.
Po podliczeniu nadesłanych kuponów przez Czytelników każdy z kandydatów otrzymał stosowne miejsce w „dziesiątce” w zależności od liczby zdobytych głosów. 1. miejsce było premiowane 10 punktami, 2. — 9 punktami itd.

Z kolei każdy z członków Kapituły wybierał swoją „dziesiątkę”. Później wyniki Kapituły zostały zsumowane i powstała ostateczna lista kandydatów, z których każdy (stosownie do zajętego miejsca) również otrzymał punkty: 1. miejsce — 10 pkt, 2. — 9 pkt itd.

Punkty kandydatów zdobyte od Czytelników i punkty od Kapituły zostały zsumowane i ustalono ostateczną kolejność w „dziesiątce” laureatów. Głosy Czytelników i Kapituły były absolutnie zbieżne co do pierwszego miejsca.

W tym roku do redakcji wpłynęło 5 872 kuponów.

W liczeniu głosów wzięli udział przedstawiciele Kapituły: Barbara Kosinskienė, Antoni Jankowski, Edward Trusewicz, Leonard Talmont, Zdzisław Palewicz, Jadwiga Sinkiewicz, siostra Michaela Rak, ks. Wacław Wołodkowicz.
Anna Adamowicz, również członek Kapituły swoje głosy na kandydatów oddała listownie.

Zwycięzca plebiscytu, którego „Kurier” poinformował wczoraj, tuż po podsumowaniu głosów o zwycięstwie, był niezwykle wzruszony.
— Jestem mile zaskoczony. Ale czuję wielką odpowiedzialność. Być Polakiem Roku to oznacza bronić społeczeństwo. Szczerze mówiąc nie oczekiwałem tego tytułu. Teraz czuję się jakbym był reprezentantem całej społeczności polskiej, a to wielka odpowiedzialność. Nie wolno spoczywać na laurach, teraz trzeba udowodnić, że to nie jest pomyłka — powiedział ks. Józef Aszkiełowicz.
Ksiądz wszystkim Czytelnikom „Kuriera Wileńskiego” podziękował za oddane głosy.

— Bóg zapłać za waszą wiarę we mnie! Dla mnie to bardzo ważne. Za wszystkich pomodlę się i odprawię Mszę świętą. Mam nadzieję, że nie zawiodę was — zaznaczył Aszkiełowicz.

W tegorocznej edycji plebiscytu „Polak Roku 2015” wzięli udział znani działacze społeczni, pracownicy kultury i oświaty, księża. Ogółem głosowano na dziesięć kandydatur, które to w listopadzie ubiegłego roku z wielu nadesłanych przez Czytelników kandydatów wyłoniła Kapituła składająca się z dotychczasowych zdobywców tego zaszczytnego tytułu.

Kapituła plebiscytu „Polak Roku 2015” drogą losowania wytypowała też dziesiątkę Czytelników, którzy zostaną nagrodzeni za udział w typowaniu laureatów. A są nimi: Danuta Jankowska (Soleczniki), Jan Brasel (Wilno), Weronika Weromiej (rej. wileński), Zdzisław Czetyrkowski (Wilno), Marian Komar (rej. wileński), Jan Kuncewicz (Wilno), Stanisława Okuniewicz (Wilno), Maria Kopacz (Wilno), Inesa Sinkiewicz (Wilno), Jadwiga Skarina (rej. solecznicki).
***
Uroczystość poświęcona uhonorowaniu najbardziej popularnych i zasłużonych Polaków Roku 2015 odbędzie się 31 stycznia w wileńskim Domu Kultury Polskiej o godzinie 16.00.

DZIESIĄTKA LAUREATÓW PLEBISCYTU „POLAK ROKU 2015”

Ks. Józef Aszkiełowicz, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole
Bożena Bieleninik, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, reżyser teatru szkolnego „Wędrówka”
Renata Brasel, kierownik artystyczny Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”
Ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie
Alicja Klimaszewska, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą
Jarosław Niewierowicz, prezes zarządu Polsko-Litewskiej Izby Handlowej
Czesław Okińczyc, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy
Apolonia Skakowska, prezes Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki
Mirosław Szejbak, prezes Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie
Jan Wierbiel, redaktor portalu Wilnoteka.lt

* Ks. Józef Aszkiełowicz – „Polak Roku 2015”

PODCASTY I GALERIE