Ks. Górlicki: Mam nadzieję, że dzięki naszej wystawie ten plac ożyje

W czwartkowe popołudnie w kościele Świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie odbyła się specjalna uroczystość, poświęcona św. Janowi Pawłowi II. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz proboszcz parafii ks. Wojciech Górlicki.

zw.lt
Ks. Górlicki: Mam nadzieję, że dzięki naszej wystawie ten plac ożyje

Uroczystość rozpoczęła się od otwarcia wystawy. „Moim marzeniem było, aby plac przed kościołem, który nazywa się placem Jana Pawła II, przestał być tylko parkingiem dla autokarów. Chciałem, żeby był akcent związany z postacią wielkiego papieża. Przed rokiem zacząłem rozmowy z przedstawicielami stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, czy nie dałoby się na naszym placu zrobić wystawy. Kiedyś widziałem taką przy Katedrze Wileńskiej. Inicjatorem wystawy było właśnie Stowarzyszenie”- opowiedział zw.lt o genezie pomysłu ks. Wojciech Górlicki.

Wystawa plenerowa składa się z kilkudziesięciu plansz prezentujących głównie zdjęcia z pielgrzymki papieża Jana Pawła II na Litwie w 1993 roku, a także miejsc, które odwiedził papież. Zdjęcia są opatrzone cytatami z wypowiedzi Ojca Świętego w trzech językach: polskim, litewskim i angielskim.

„Mam nadzieję, że dzięki naszej wystawie ten plac ożyje. Jestem wdzięczny merowi miasta, że się zgodził na jej wystawienie na placu miejskim, bo to już nie jest teren kościoła” – wytłumaczył duchowny.

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski oświadczył, że postać Jana Pawła II jest bardzo ważna dla wspólnoty polonijnej. ,,Postać ojca świętego Jana Pawła II była bardzo ważna poprzez działania w czasie jego pontyfikatu, które polegały na wzmocnieniu środowisk polskich poza granicami kraju” – zaznaczył w rozmowie z zw.lt Bonisławski.

Po otwarciu wystawy odprawiono uroczystą mszę święta, a po jej zakończeniu odbyła się konferencja pt. „Jan Paweł II a jednocząca się Europa”.

Ksiądz Wojciech był obecny w czasie papieskiej pielgrzymki na Litwie. „Przeżywałem to jako młody ksiądz pracujący już na Litwie. Zapadło mi w pamięci spotkanie z duchowieństwem w Katedrze, gdy papież powiedział do nas: pamiętajcie, że nie może być po stronie zwycięzców przeciwko zwyciężonym. To wezwanie do pojednania, do jedności i do wspólnego budowania odzyskanej wolności dla każdej wspólnoty zostało inaczej wyartykułowane. Słowa papieża oznaczały, że my kapłani musimy być pasterzami dla każdego człowieka, który do nas przychodzi i się zwraca” – podzielił się wrażeniami proboszcz antokolskiej parafii.

Na zakończenie uroczystości odbył się koncert w wykonaniu Adama Struga i monodii polskiej.

PODCASTY I GALERIE