Ks. Aszkiełowicz odebrał złoty krzyż: Można powiedzieć, że sam marszałek przyznał tę nagrodę

Ksiądz Józef Aszkiełowicz odebrał dzisiaj złoty krzyż Związku Piłsudczyków RP. Uroczystość odbyła się w Butrymańcach.

Roman Niedźwiecki
Ks. Aszkiełowicz odebrał złoty krzyż: Można powiedzieć, że sam marszałek przyznał tę nagrodę

Fot. Roman Niedźwiecki

„Nigdy nie spodziewałem się, że będę godny takiego wyróżnienia, bo można powiedzieć, że sam marszałek Piłsudski przyznał mi tę nagrodę. Te nagrodę chce dedykować swym rodzicom, którzy mnie wychowali na takich ideałach, jak Bóg, Honor, Ojczyzna” – powiedział zw.lt ks. Józef Aszkiełowicz.

„Po prostu trzeba robić swoje, trzeba być uczciwym, nie być kameleonem. Bo do źródła zawsze idzie się pod prąd. Zawsze kłamstwo i nieprawda będzie zwalczać prawdę” – dodał ksiądz.

Złotym krzyżem związku Piłsudczyków został odznaczony także Edward Klonowski, srebrny krzyż odebrał redaktor Wilnoteki Walenty Wojniłło. Uroczystość wręczenia odznaczeń zbiegła się z 82. roczicą śmierci Józefa Piłsudskiego oraz wizytą w Wilnie delegacji Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków RP.

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego powstało 13 września 1988 r. z inicjatywy działaczy niepodległościowych, intelektualistów i aktorów, ludzi nauki, kultury i sztuki, kombatantów i żołnierzy. Cele statutowe Związku to propagowanie czynu i myśli państwowotwórczej Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich na postawie idei, jakie głosił, patriotyczne wychowanie młodzieży, opieka nad miejscami pamięci narodowej, gromadzenie pamiątek związanych z naszym patronem i czynem niepodległościowym. Jednym z nadrzędnych zadań jest współpraca ze szkołami i młodzieżą oraz organizacjami i stowarzyszeniami kultywującymi tradycje niepodległościowe.

PODCASTY I GALERIE