Ks. Aszkiełowicz i Edward Klonowski otrzymają Złote Krzyże Związku Piłsudczyków

Z okazji 82. rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego do Wilna przybędzie delegacja Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas tej wizyty zostaną wręczone najwyższe honorowe odznaczenia piłsudczykowskie, srebrne i złote krzyże.

zw.lt
Ks. Aszkiełowicz i Edward Klonowski otrzymają Złote Krzyże Związku Piłsudczyków

Fot. Joanna Bożerodska

Złotymi krzyżami zostaną uhonorowani ks. Józef Aszkiełowicz i Edward Klonowski, srebrnym krzyżem będzie odznaczony redaktor Wilnoteki Walenty Wojniłło. Redaktor Krzysztof Subocz zostanie mianowany do stopnia majora Związku.

12 maja o godz. 10 w Butrymańcach ks. Józef Aszkiełowicz odprawi koncelebrowaną Mszę Świętą w intencji Marszałka. Udział wezmą dzieci i młodzież z miejscowej szkoły. Odbędzie się też krótkie spotkanie z generalicją Związku Piłsudczyków i młodzieżą.

Spotkanie z piłsudczykami z Macierzy odbędzie się także 12 maja o godz. 14 w Radiu Znad Wilii, w programie „Spotkanie z Polską”. „Będą wspomnienia, rozmowy, połączymy się z Senatem RP. Tradycyjnie będą też pytania do naszych słuchaczy i upominki od piłsudczyków i Senatu RP” – zapowiada autor programu, redaktor Krzysztof Subocz.

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego powstało 13 września 1988 r. z inicjatywy działaczy niepodległościowych, intelektualistów i aktorów, ludzi nauki, kultury i sztuki, kombatantów i żołnierzy. Cele statutowe Związku to propagowanie czynu i myśli państwowotwórczej Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich na postawie idei, jakie głosił, patriotyczne wychowanie młodzieży, opieka nad miejscami pamięci narodowej, gromadzenie pamiątek związanych z naszym patronem i czynem niepodległościowym. Jednym z nadrzędnych zadań jest współpraca ze szkołami i młodzieżą oraz organizacjami i stowarzyszeniami kultywującymi tradycje niepodległościowe.

PODCASTY I GALERIE