Krótszy czas pracy Maximy, wolne miejsca w autobusach. Jak wygląda życie w Wilnie?

Od dziś żyjemy w warunkach kwarantanny. Zachowanie środków ostrożności w czasie pandemii nakłada na nas wiele ograniczeń i nowych zobowiązań. Przypominamy o niektórych z nich.

zw.lt
Krótszy czas pracy Maximy, wolne miejsca w autobusach. Jak wygląda życie w Wilnie?

Fot. Arnas Strumila/BNS

Transport miejski będzie nadal działał, ale podjęte zostały dodatkowe środki  ostrożności. Dezynfekcja w środkach transportu publicznego będzie odbywała się dwa razy dziennie na wszystkich trasach. Szczególną uwagą będą objęte trasy prowadzące na lotnisko.

W związku z rekomendacjami o zachowaniu co najmniej 1 metra odległości między ludźmi w środkach transportu publicznego można zajmować jedynie miejsca siedzące – jeśli wszystkie będą zajęte, pasażerowie nie będą wpuszczani do środka.

Ponadto będzie zabronione wchodzenie przez przednie drzwi. Kierowcy czasowo nie będą sprzedawać jednorazowych biletów, które można było nabywać tylko za gotówkę. Opłacić przejazd będzie można poprzez aplikację m.Ticket i Trafi lub doładowując Kartę Wilnianina.

Na przystankach wolontariusze będą przypominać pasażerom o obowiązujących zasadach.

Wszystkie sklepy sieci „Maxima” będą czynne od godziny 9.00 do 20.00.

Klienci „Maximy” są zachęcani do dezynfekowania rąk i używania jednorazowych rękawiczek, które można znaleźć przy wózkach i koszykach na zakupy. Tam, gdzie istnieje taka możliwość, proszeni są o korzystanie z kas samoobsługowych, by unikać kontaktu ze sprzedawcami i zachować odpowiednią odległość od innych klientów.

Sieć informuje, że w jej sklepach kasy są dezynfekowane co 3 godziny, kasy samoobsługowe co godzinę. Kasjerzy są zaopatrzeni w płyn dezynfekujący.

Wózki, koszyki, uchwyty, czytniki kart są odkażane pięć razy dziennie. Kilkakrotnie w ciągu dnia sprzątane są sklepowe toalety.

Jeżeli ktoś w tym czasie planuje zawarcie małżeństwa, również musi liczyć się z ograniczeniami. Podczas rejestracji związku małżeńskiego w czasie trwania kwarantanny ograniczana jest liczba osób w niej uczestniczących. Będzie mogło w niej wziąć udział tylko pięć osób, w tym nowożeńcy i świadkowie.

Ceremonie będą się odbywały z przestrzeganiem wymaganych środków ostrożności – pomieszczenia będą wietrzone i dezynfekowane, będą robione większe przerwy między ceremoniami.

Z komornikami w okresie kwarantanny można się będzie skontaktować jedynie zdalnie: telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Również z notariuszami można się kontaktować jedynie w ten sposób.

PODCASTY I GALERIE