”Kropla nieba” w Rudominie

W prawdziwie rodzinnej atmosferze w Rudominie odbyło się dzisiaj uroczyste poświęcenie świetlicy ''Kropla nieba''.

Ewelina Mokrzecka

,,Świetlica będzie pełniła funkcję socjalną, pedagogiczną, pomocy psychologicznej i rozwojową” – powiedziała zw.lt siostra Maria ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, które jest zaangażowane w działalność świetlicy.

Poświęcenia placówki dokonał ks. prałat Wacław Wołodkowicz. Na uroczystości obecne były dzieci, ich rodzice, wolontariusze oraz goście, w tym mer rejonu wileńskiego Maria Rekść. ,,Cieszę się, że w tym roku, w roku rodziny, powstała tu świetlica” – powiedziała mer.

W świetlicy na stałe przebywa 12 dzieci, które przychodzą tutaj po lekcjach. W piątki odbywają się kółka plastyczne i kółko teatralne, wówczas dochodzą dzieci spoza grupy stałej. Siostra Maria poinformowała, że dzieciaki z grup stałych zobowiązuje systematyczność. ,,To jest ich praca wkładana w świetlicę” – oświadczyła siostra ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów.

Ufam głęboko, że będzie to miejsce, gdzie każdy, kto przekroczy próg świetlicy będzie mógł dotknąć troszeczkę nieba

Pomieszczenia świetlicy nie są duże, ale w planach jest odremontowanie drugiej strony budynku. ,,W tej chwili do świetlicy uczęszcza około 20 dzieci. Po remoncie będziemy mogli zaprosić kolejne 20 osób” – powiedziała siostra Maria.

M. Rekść wyraziła nadzieję, że świetlica ”Kropla nieba” przyczyni się do dobrobytu rodzin, w taki sposób, żeby wzrastały one duchowo. Mer jednocześnie podkreśliła, że wie, jak wygląda codzienna praca z dziećmi i rozumie trudności z którymi borykają się opiekunowie, dlatego też nawoływała do wspólnej współpracy rudomińskie Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca i Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie. ,,Niech siostry nie zostaną pozostawione same sobie. Wspólnie zostanie osiągnięty cel, a kropelka trafi do nieba”- mówiła M. Rekść.

Z kolei matka przełożona Sióstr od Aniołów dziękowała współsiostrom oraz wolontariuszom za poświęcony czas, a samorządowi rejonu wileńskiemu za wsparcie finansowe. ,,Uwielbiamy Pana Boga za to piękne dzieło, gdzie dokonuje się wiele dobra. Ufam głęboko, że będzie to miejsce, gdzie każdy, kto przekroczy próg świetlicy będzie mógł dotknąć troszeczkę nieba. ”Kropla nieba”, aby to miejsce było szczególne i bliskie Panu Bogu, a także każdemu, kto tu przyjdzie” – mówiła przełożona.

Świetlica w Rudominie jest tzw. ,,młodszą siostrą” świetlicy ”Dom, który czeka” w Nowej Wilejce, która pomyślnie działa już od 10 lat.

Inicjatorem stworzenia świetlicy w Rudominie był były wicestarosta, a obecnie starosta Ławaryszek Józef Szatkiewicz, który zmobilizował Siostry od Aniołów do założenia świetlicy. Środki finansowe na placówkę przeznaczył samorząd rejonu wileńskiego.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej