Kristijonas Donelaitis – bliski i tajemniczy (6)

W audycji z dn. 23 marca na początek uwadze Państwa - kolejne fakty z życiorysu K. D onelaitisa. Przedstawi je współpracujący z nami dr Vaidas Šeferis, wykładowca na Uniwersytecie Masaryka w Brnie w Czechach. Dzisiaj będzie o latach pracy duszpasterskiej Donelaitisa w Tolminkiejmach. W drugiej części programu polecamy rozmowę z Ramūnasem Abukevičiusem, aktorem, który j est też reżyserem i autorem scenariusza do filmu „Donaleitis. Strój ludowy Litwy Mniejszej w XVIII wieku“.

zw.lt
Kristijonas Donelaitis – bliski i tajemniczy (6)

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej