Jubileuszowy finał konkursu „Kresy 2016”

"Konkurs recytatorski "Kresy" kształci, daje możliwość szlifowania polszczyzny, a często też pomaga w wyborze kariery zawodowej. Wielu naszych laureatów po szkole wybrało karierę aktorską” – dla Radia „Znad Wilii” powiedziała Krystyna Dzierżyńska, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia nauczycieli Szkół Polskich na Litwie oraz jedna z organizatorek Konkursu Recytatorskiego.

zw.lt
Jubileuszowy finał konkursu „Kresy 2016”

Fot. Joanna Bożerodska

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie w piątek odbył się Jubileuszowy XXV Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy 2016”. Prezentacje konkursowe od godziny 10 rozpoczęli recytatorzy w wieku do 12 lat oraz dzieci i młodzież od 12 do 16 lat. Po przerwie od 13.30 zaprezentowała się młodzież powyżej 16 lat.

Do finału zakwalifikowało się 60 młodych artystów, którzy zostali wyłonieni z bisko 1000 kandydatów podczas rejonowych i miejskich przeglądów recytatorskich.

„W skład komisji oceniającej w tym roku wszedł prof. Piotr Damulewicz z Białegostoku, animatorka kultury Magda Kruszyńska oraz znane reżyserki z Wileńszczyzny Irena Litwinowicz z Teatru Polskiego w Wilnie oraz Lilia Kiejzik z Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie” – poinformował Krystyna Dzierżyńska. Wiceprzewodnicząca Macierzy Szkolnej twierdzi, że wybór zwycięzców za każdym razem jest bardzo trudny.

W międzyczasie, podczas narady komisji oceniającej, na scenie wystąpił zespół „Wesoła Gromada” z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie w reż. Ireny Litwinowicz ze spektaklem „Zabawa w Tuwimki”.

„Poezja to taki szczególny rodzaj sztuki, gdzie słów jest mniej, ale zawierają one wielką koncentrację uczuć, obrazów i przeżyć. Niech ona wam towarzyszu nie tylko na konkursach, ale również na co dzień” – podczas podsumowania Konkursu do zebranych zwrócił się prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski.

Po przesłuchaniu 20 recytatorów w kategorii I (dzieci do lat 12), 20 recytatorów w kategorii II (dzieci i młodzieży od lat 12 do 16) oraz 19 recytatorów w Kategorii III (młodzieży i dorosłych od lat 16), komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I

I miejsce: Maria Roszczyńska ze Szkoły im.Wł.Syrokomli w Wilnie
II miejsce: Daniel Czerniawski z Progimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie
III miejsce: Hubert Jakub Niewierowicz z Progimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie
Wyróżnienia:
Agnieszka Stachowska ze Szkoły im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Weronika Maria Wawro ze Szkoły-przedszkola „Wilia” w Wilnie
Donata Sawanewicziute ze Szkoły podstawowej im. Cz. Miłosza w Pakienie
Jakub Bill z Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
Maria Jundo z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

Kategoria II

I miejsce: Stela Małyszko ze Szkoły średniej im. Wł. Syrokomli w Wilnie
II miejsce: Ewa Nowickaite z Gimnazjum im. K. Parczyńskiego w Niemenczynie
III miejsce: Ronald Dudziński z Gimnazjum im. J.Śniadeckiego w Solecznikach
Wyróżnienia:
Arnold Wojcinowicz z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
Damian Kondratowicz z Gimnazjum „Żeimiana” w Podbrodziu
Sylwia Obłoczyńska z Gimnazjum w Ejszyszkach

Kategoria III

I miejsce: Radosław Stasiło z Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie
II miejsce: Emil Szostak z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
III miejsce: Julian Germanowicz z Gimnazjum im. K.Parczewskiego w Niemenczynie
Wyróżnienia:
Agata Dorotko z Gimnazjum w Ejszyszkach
Edgar Zubel ze Szkoły Inżynieryjnej im. J. Lelewela w Wilnie

Na Białostockich Spotkaniach „KRESY 2016” w Białymstoku w dn. 5-10 XII 2016 r.
Litwę reprezentować będą
:
1. Radosław Stasiło
2. Emil Szostak
Miejsca rezerwowe:
1. Julian Germanowicz
opiekun: Czesława Osipowicz

We wszystkich szczeblach Konkursu Recytatorskiego „KRESY 2016”
odbywających się na Litwie udział wzięło 980 recytatorów.

Organizatorem konkursu „Kresy” na Litwie jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współpfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

PODCASTY I GALERIE