Kresowa Wigilia: Młodzi ludzie dostawali lekcje żywej historii

„Nasza wspaniała aula IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, która 100 lat temu gościła największego Polaka z Kresów Józefa Piłsudskiego, przyjęła równie wspaniałe grono naszych rodaków, których korzenie tkwią na dawnych, wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej” - opowiedział o Kresowej Wigilii w Łodzi Mariusz Bojanowski, która odbyła się 19 grudnia w IV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.

Mariusz Bojanowski
Kresowa Wigilia: Młodzi ludzie dostawali lekcje żywej historii

W ramach podsumowania akcji „Paczka dla Bohatera” Stowarzyszenie Odra – Niemen, Bojanowski, który jest koordynatorem akcji w województwie łódzkim, powiedział: „Obecnie mamy około 60 paczek. Sześćdziesiąt paczek to sześćdziesiąt obdarowanych przez nas rodzin kombatantów, polskich rodzin wielodzietnych na Wileńszczyźnie, Białorusi, Ukrainie. To wreszcie sześćdziesiąt dowodów naszej pamięci o Tych, którzy niezłomnie pozostali tam na wschodzie, wspaniale świadcząc również o polskiej historii tych ziem”.

„Spotkanie przebiegało w niezwykle ciepłej i rodzinnej atmosferze. Zasiedliśmy przy wspólnym stole, a młodzież opiekowała się gośćmi i zapewniła oprawę muzyczno-słowną spotkania. Część artystyczną przygotowali uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie pod opieką Pani Elżbiety Wiry, a także Edyty i Jacka Waprzko, którym przy okazji chciałabym serdecznie podziękować za poświęcenie i zaangażowanie” – powiedziała Barbara Jundo-Kaliszewska.

Zgromadzeni łamali się opłatkiem, a na wielu twarzach błysnęły łzy wzruszenia. Magia nastroju sprawiła, że zebrani zaczęli wstawać i opowiadać o sobie, swoich losach i swoich najbardziej pamiętnych kresowych Wigiliach. Przemawiali między innymi: Władysław Trzaska – Korowajczyk Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, przedstawiciel Okręgu Wileńskiej Armii Krajowej, Pani Dyrektor IV LO w Łodzi Katarzyna Felde, pochodzący z okolic Trok, ksiądz Tomasz Mackiewicz, współorganizatorka spotkania Barbara Jundo Kaliszewska i wielu innych dostojnych gości.

„Młodzi ludzie dostawali lekcje żywej historii polskich rodzin czy wigilijnych obyczajów z Kresów. Podniosła atmosfera udzieliła się wszystkim, co zainspirowało młodzież do zachęcenia przybyłych gości do wspólnego kolędowania przy dźwiękach gitary” – wyznał Bojanowski.

„Mam nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie, a spotkania wigilijne kresowiaków staną się piękną łódzką tradycją” – podsumowała Jundo-Kaliszewska.

Organizatorzy dziękują:
– Dyrekcji, nauczycielom i uczniom gimnazjów: Gimnazjum nr. 1 im. Bolesława Chrobrego w Łodzi, Gimnazjum im. Władysława Reymonta we Wiączyniu Dolnym, Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, IV LO im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi.

– Państwu Edycie i Jackowi Waprzko, Elżbiecie Wirze oraz młodzieży ze Rzgowa za przygotowanie programu artystycznego.

– Prywatnym ofiarodawcom, w tym rodzinom Państwa Markowskich i Państwa Bołtromiuk, a także wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie potraw wigilijnych.

PODCASTY I GALERIE