Kraków i Wilno łączy Boże Miłosierdzie

Niebawem minie rok, kiedy w Wilnie i w Krakowie została odczytana deklaracja inicjująca działania Polaków i Litwinów na rzecz szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego i budowania mostu braterstwa pomiędzy obu narodami.

zw.lt
Kraków i Wilno łączy Boże Miłosierdzie

Fot. Roman Niedźwiecki

Deklaracja została ogłoszona z inicjatywy Fundacji Christiani. Wsparły ją Towarzystwo Pracy i Solidarności Chrześcijańskiej Ekce Homo, Fundacja Wolność i Demokracja oraz Radio Znad Wilii.

W tym roku członkowie projektu pracowali nad wspólnymi celami, aby budować nową rzeczywistość współpracy w oparciu o braterstwo i przyjaźń. Zorganizowali sympozja o roli Jana Pawła II w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego, wyruszali wspólnie w modlitwie na szlaki miłosierdzia w Wilnie i Krakowie, wspólnie świętowali święta religijne i państwowe.

Do inicjatywy stale dołączają się osoby prywatne i instytucje, między innymi Diecezjalne Centrum Pomocy Rodzinie z Wilna i fundacja „S.O.S życie”.

PODCASTY I GALERIE