Kościół unicki, kaplica na Cmentarzu Bernardyńskim i synagoga na liście obiektów do rewitalizacji

Na programy ochrony dziedzictwa realizowane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego w tym roku zostanie przeznaczone blisko 12,3 mln litów. Dyrektor departamentu Diana Varnaitė okresla tę sumę jako istotne wsparcie dla dziedzictwa kulturowego. Na liście znalazło się kilka obiektów historycznych Wilna.

BNS
Kościół unicki, kaplica na Cmentarzu Bernardyńskim i synagoga na liście obiektów do rewitalizacji

Fot. gidas.mb.vu.lt

„Często zarządcami obiektów są samorządy, parafie, osoby prywatne, które nie są w stanie przeznaczyć środki nawet na niezbędne prace. Państwo, oczywiście, nie może utrzymać wszystkich takich obiektów, musimy jednak przyczynić się do ich zachowania do momentu, aż zarządcy będą w stanie o nie zadbać. W przeciwnym razie ryzykujemy naszym wspólnym dziedzictwem” – uważa D. Varnaitė.

Największa kwota – 5,7 mln litów – zostanie przeznaczona na program porządkowania dziedzictwa. Ze środków tych zostaną sfinansowane niezbędne prace uporządkowania i zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego oraz badania najbardziej cennych obiektów. Prace zostaną przeprowadzone w dworku w Giełgudyszkach (rej. Szakijski), w kościele pw. Św. Trójcy (unicki) w Wilnie, w kaplicy na Cmentarzu Bernardyńskim, w synagodze wileńskiej, w budynkach fortecy kowieńskiej i 25 innych obiektach.

Pozostałe trzy programy będą realizowane we współpracy z Kościołem Katolickim. Środki zostaną przeznaczone na zachowanie i rewitalizację obiektów kościelnych.

PODCASTY I GALERIE