Kontrowersyjne nazwiska na wileńskiej liście AWPL-ZChR

Główna Komisja Wyborcza ogłosiła listy kandydatów w wyborach do rad samorządów. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin w stolicy, a także w kilku innych rejonach, wystartuje wspólnie z Aliansem Rosjan. Tradycyjnie już na listach wyborczych znalazły się nazwiska osób, które znane są z orientacji prokremlowskiej.

zw.lt
Kontrowersyjne nazwiska na wileńskiej liście AWPL-ZChR

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Wileńską listę AWPL-ZChR otwiera Edyta Tamošiūnaitė, która jest także kandydatką tej partii na mera Wilna. Na drugim miejscu znajduje się radny, dyrektor Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu Zbigniew Maciejewski. Na trzeciej pozycji jest Romualda Poszewieckaja, była dziennikarka PBK (Pierwyj Bałtijskij Kanał), który jest nazywany legalnym kanałem kremlowskiej propagandy na kraje bałtyckie.

Jak wynika ze sprawozdania audytora, który badał finansowanie kampanii wyborczej w ooprzednich wyborach samorządowych, AWPL na reklamę w mediach wydała 166 tys. euro, z których 146 tys. euro wydano na media rosyjskojęzyczne. Najwięcej otrzymał Pierwyj Baltijskij Kanał. AWPL na reklamę w rosyjskiej telewizji wydała 93 tys. Euro. Rosyjskojęzyczne wydania papierowe dostały o wiele mniejsze kwoty. Przykładowo „Ekspress Nedelia” otrzymał 20 tys. euro, „Obzor” – 7,5 tys. euro, a „Litowskij Kurjer” – 12 tys. Euro. Polskie media praktycznie nic nie otrzymały. Tylko „Tygodnik Wileńszczyzny” otrzymał niecałe 13 tys. euro.

W pierwszej dziesiątce znaleźli się ponadto Edyta Szyszko, Albert Narwojsz, Irena Litwinowicz. Siódme miejsce na liście zajmuje Rafael Muksinow, zasiadający również w radzie obecnej kadencji. Nazwisko to było wymieniane w sprawozdaniach litewskiego wywiadu w kontekście ścisłych relacji radnego z organizacjami prokremlowskimi. W 2016 r. Władimir Putin odznaczył Muksinowa medalem Puszkina. ­6 listopada 2015 r. Muksinow uczestniczył w spotkaniu Sooteczestwienników w Moskwie, na którym był obecny prezydent Rosji Władimir Putin, szef rosyjskiego MSZ Sergiej Ławrow, minister kultury Władimir Mediniskij. Wcześniej wileński radny przez cztery lata zasiadał w Radzie ds. Rodaków przy Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej.

Polityk zasłynął ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi, takich jak: „Geopolityczna sytuacja Litwy, która nie ma żadnych kopalin użytecznych, nie pozwala jej na autonomiczne istnienie (…) wolność i niezależność były w Związku Radzieckim” oraz twierdził, że po przyłączeniu się naszego kraju do Unii Europejskiej na Litwie pogorszyła się sytuacja w sferze praw człowieka.

Kolejne miejsca na liście AWPL-ZChR zajęli Tadeusz Ławrynowicz, Mirosław Romanowski i Natalija Janušauskienė.

Renata Cytacka i Jarosław Kamiński uplasowali się odpowiednio na 11. i 12. pozycjach.

AWPL-ZChR z Aliansem Rosjan ściśle współpracuje od 2008 roku. „Przez ten ogromny wysiłek jednoczenia się przy urnach wyborczych mamy klub parlamentarny, co jest parasolem ochronnym dla naszej działalności” – powiedział Waldemar Tomaszewski podczas konferencji prasowej na początku bieżącego tygodnia.

AWPL-ZChR o miejsca radnych walczyć będzie w dziesięciu samorządach; w sześciu z nich startuje w koalicji z Aliansem Rosjan. Samodzielnie AWPL-ZChR wystąpi w rejonach: jezioroskim, ignalińskim, szyrwinckim i elektreńskim, wspólnie z Aliansem Rosjan w Wilnie, Wisagini, w rejonach wileńskim, solecznickim, święciańskim oraz trockim.

Na swej stronie internetowej AWPL-ZChR informuje, że z jej list wyborczych startuje 337 osób, z list Aliansu Rosjan – 128.

PODCASTY I GALERIE