Konsul RP odwiedził cmentarz w Mejszagole

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, przedstawiciele Ambasady RP na Litwie, odwiedzą miejsca pamięci narodowej na Wileńszczyźnie.

zw.lt
Konsul RP odwiedził cmentarz w Mejszagole

Konsul Generalny Stanisław Cygnarowski odwiedził dzisiaj cmentarze w Dubinkach, Szyrwintach oraz Mejszagole.

W uroczystości w Mejszagole wzięli udział przedstawiciele lokalnej społeczności i lokalnych władz oraz ksiądz Józef Aszkiełowicz.

W tegorocznej edycji obchodów Święta Zmarłych na cmentarzach polskich na Litwie, wyjazdy dyplomatów z Ambasady RP poza miasto będą miały miejsce w dniu 30 października (piątek):

1. Sangieliszki k. Małych Solecznik (godz. 10. 00), Soleczniki (godz. 10.30), Koniuchy (godz. 11.30), Butrymańce (godz. 12.15), Ejszyszki (12.50), Koleśniki (13.30) – Min. H.Szymański
2. Skorbuciany (g. 9.00), Troki (g. 9.40), Stare Troki (godz. 10.15) – kierownik Paulina Borowska-Skalska i p. Jacek Skalski
3. Niemenczyn (11.00) – Mariusz Wawro
4. Orany (ok. g. 10.00), Dubicze (10.40) – Konsul Ł. Kaźmierczak oraz II Sekretarz R.Trojanek
5. Glinciszki (godz. 10:00), Dubinki (godz. 11:00), Szyrwinty (godz. 12:00), Mejszagoła (godz. 13:00) – Konsul Generalny St.Cygnarowski
6. Święciany (godz. 12.00), Nowe Święciany (godz. 12 30), Hoduciszki (godz. 13 40) – Kierownik Z.Stepniewski.

1 Listopada

Godz. 10.00 – złożenie wieńców przy mauzoleum na Rossie
Godz. 10.25 – złożenie wieńców na Nowej Rossie
odz. 11.o0 – złożenie wieńców na Antokolu przy Piecie
Godz.11.10 – przy Krzyżu w Kwaterze Polskiej
Następnie indywidualne wyjazdy na poszczególne cmentarze:
1. Cmentarz Bernardyński (11.30) – Ambasador J. Czubiński
2. Ponary (12.15) – Ambasador J. Czubiński
3. Kolonia Wileńska (11.45) – Konsul Generalny St.Cygnarowski
3. Cmentarz Kalwarysjki – Konsul Generalny St.Cygnarowski
pomnik zesłańców (12.20)
pomnik AK na cmentarzu (12.45)
pomnik AK między stacjami drogi krzyżowej (13.00)

PODCASTY I GALERIE